NWO heeft €2,9 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het onderzoeksproject 'healthy living as a service'. Doel van dit project is dat mensen met slimme technologie hun levensstijl blijvend verbeteren.

Zij krijgen hierbij steun van slimme technologie en data waarmee gezondheid en leefomgeving goed gevolgd kan worden. Dit motiveert hen om hun gezondere levensstijl langdurig vol te houden. Het doel is om hiermee een structurele verbetering te realiseren van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. Claudine Lamoth, wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut SPRINT en bewegingswetenschapper van het UMCG leidt het consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dat het onderzoeksproject gaat uitvoeren.Ja

Kwetsbare groepen hebben minder goede gezondheid

In Nederland leven mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. Mensen met een lage SES hebben vaker te maken met een opeenstapeling van problematiek in gezondheid, leefstijl en leefomgeving. Ook hebben zij vaker problemen met wonen, werken, leren en leven. Duurzame interventies die zich richten op gezondheidsbevordering moeten een oplossing bieden voor deze kwetsbare groepen.

'Healthy living as a service'

Welvaartsziekten hebben een grote impact op burgers, waarbij verschillen in gezondheid samenhangen met de sociaaleconomische status. Om blijvende leefstijlveranderingen te realiseren worden persoonlijke factoren, maar ook de woon- leef- en sociale omgeving meegenomen in dit project. Inwoners van Noord-Nederland realiseren samen met onderzoekers, kunstenaars en industrie 'healthy living as a service'. Hierbij krijgen zij ondersteuning van slimme technologie en data sciences, waarmee gezondheid en leefomgeving gemonitord wordt. Dit kan hen motiveren om dit langdurig vol te houden. Inwoners kunnen hun eigen keuzes maken, doordat zij bewust worden wat de betekenis is van technologie en data om gezondheid te monitoren. 

In 2040 alle Nederlanders 5 jaar langer gezond

Het onderzoeksproject  draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg. Doel is dat in 2040 alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat het gezondheidsverschil tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% is afgenomen. Om dit te bereiken wordt ingezet op verbetering van leefstijl en leefomgeving. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020. Daartoe worden duurzame innovatieve preventieve interventies, gericht op zowel leefstijl als leefomgeving, (door)ontwikkeld en toegepast. Voor de ontwikkeling van deze ‘evidence based’ en effectieve interventies wordt gebruikt gemaakt van Artificial Intelligence (AI).

Consortium

Het onderzoeksproject start in de 2e helft van dit jaar en heeft een maximale looptijd van zes jaar.
Het consortium bestaat uit: UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health,  RUG, Hanzehogeschool Groningen, UTwente, Roessingh Research & Development, TU/e, TUDelft, deMaar, Evidencio, In4Art, KAW architecten, Life2Ledger, St. Vrienden van Diavantis, Van Wijnen Groningen, VitaalNed, HANNN, Groninger Dorpen, IBM Nederland, Sardes, Akkedeer, BuildinG, Chrono@work, Menzis, TZA, Ultraware, Mattch
 

Meer informatie over SPRINT is hier te vinden