Off Road subsidie voor twee talentvolle UMCG-onderzoekers

Twee jonge getalenteerde onderzoekers van het UMCG krijgen van ZonMw de kans om onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Zij mogen met een subsidie uit het ZonMw programma 'Off Road' een jaar lang hun idee verder onderzoeken.

In totaal krijgen vijftien onderzoekers een dergelijke subsidie van ZonMw. De UMCG’ers die de subsidie krijgen zijn dr. Jozine ter Maaten en dr. Madelein van der Stouwe. 

Wat gaan ze onderzoeken?

Jozine ter Maaten gaat uitzoeken of vet rondom de nier een belangrijk effect heeft op de nier- en hartfunctie in patiënten met hartfalen met een behouden kamerfunctie.

Madelein van der Stouwe vergelijkt in haar onderzoek de hersenactiviteit tussen patiënten met een duidelijk effect van alcohol op hun tremor (alcohol-responsief) en patiënten bij wie alcohol juist geen effect heeft (alcohol-resistent) om onderliggende tremorveroorzakende hersenmechanismen bloot te leggen.

Wat is het ZonMw programma Off Road?

Het ZonMw programma 'Off Road' geeft jonge onderzoekers de mogelijkheid hun grensverleggende ideeën te toetsen. Bijzonder aan deze subsidie is dat er geen vooronderzoek vereist is en dat er slechts zeer beperkt gekeken wordt naar de eerdere prestaties van de onderzoeker. Het gaat om het onconventionele idee.

Uiteraard moet de onderzoeker wel aangeven hoe hij of zij tot het idee is gekomen, wat het doel is en helder beschrijven op welke manier het wordt onderzocht. Meer informatie over het 'Off Road' programma vind je hier.

Meer over de andere Off Road onderzoeken vind je hier.