Het UMCG vindt aandacht voor leefstijl belangrijk. Daarom is het UMCG dit jaar gestart met het Groningen Leefstijl Interventie Model (GLIM), met als doel leefstijl te integreren in de zorgpaden. “Leefstijl is echt van invloed op mijn patiënten met hun vaak complexe aandoening: het verbeteren van hun leefstijl is voor hen uitdagend, maar ze ervaren vaak al snel de voordelen ervan”, aldus Rienk Dekker, revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en actieve leefstijl. Ook een van de patiënten waarmee in de voorbereidingsfase is gesproken, ziet heil in GLIM: “Gezonde leefstijl zou eigenlijk net zo verplicht moeten zijn als de autogordel”.
Trainen voor een gezonde leefstijl

Leren over leefstijlgeneeskunde in de complexe zorg

Het doel van GLIM in 2021 is te leren van het implementeren van leefstijlgeneeskunde in complexe zorgtrajecten. Op basis van de geleerde lessen wordt toegewerkt naar een leefstijlinterventie in de ketenzorg die effectief is, zowel voor de patiënt, de zorgverlener, als de zorgverzekeraar. GLIM omvat drie onderdelen: de UMCG Leefstijlwijzer (het informatiepunt binnen het UMCG bij Fonteinstraat 11), prehabilitatie (fitter maken van de patiënt voor operatie) en chronische leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM wordt opgezet in nauwe samenwerking met regionale partners. “Met dit project kunnen we samen met de patiënten en onze partnerorganisaties goed onderzoeken waar de huidige belemmeringen voor invoering in de praktijk zitten en vooral hoe we die kunnen oplossen, aldus Marian Joëls, decaan en lid Raad van Bestuur van het UMCG.

Vier focusprojecten

In 2021 wordt gestart met vier focusprojecten op de afdelingen Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), Hepato-pancreato-biliaire (HPB) chirurgie, Plastische chirurgie en het Groningen Transplantatie Centrum, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Revalidatie. In overleg met de patiënt wordt bekeken of leefstijlbegeleiding van toegevoegde waarde is op de voorbereiding op een operatie, tijdens behandeling en/ of tijdens herstel. Zo richt focusproject MKA zich, in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland, met name op patiënten met een tabaks- en/ of alcoholverslaving. Rachel Dopheide, verpleegkundig specialist op deze afdeling, is hier erg blij mee: “Tijdens het eerste consult geven wij patiënten het dringende advies om te stoppen met roken en/ of alcoholgebruik. Onze ervaring is dat patiënten dit erg moeilijk vinden en vaak worstelen met schuldgevoelens over hun middelengebruik. Daarbij zien we dat patiënten, na de behandeling in het ziekenhuis, veelal terugvallen in hun oude, hardnekkige verslavingsgedrag. Blijkbaar volstaan onze adviezen niet. Daarom willen we aanvullend specialistische zorg vanuit de verslavingszorg bieden; aan schuldgevoel hebben patiënten niets, aan deskundige hulp wel”.

Healthy ageing

GLIM geeft invulling aan het UMCG speerpunt healthy ageing in de zorg. Het UMCG biedt complexe, academische ziekenhuiszorg aan, als onderdeel van een brede zorgketen. Onderzoek toont aan dat een gezonde leefstijl niet alleen helpt om ziektes te voorkomen, maar ook bij de behandeling is leefstijl heel belangrijk. Het is daarom de ambitie van het UMCG om leefstijlinterventies, ondersteund door wetenschappelijke onderbouwing, steeds vaker in onze behandeltrajecten op te nemen. Lid van de Raad van Bestuur Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit: “Deze leefstijlinterventies hoeven niet binnen de muren van het UMCG plaats te vinden, want het UMCG is onderdeel van een brede zorgketen en streeft naar de juiste zorg op de juiste plek. We doen dit samen om gezonde jaren toe te voegen aan het leven van onze patiënten, aan het leven van mensen.”

Toekomstperspectief

Er zijn al vele pilots en wetenschappelijke studies op het terrein van leefstijlgeneeskunde gedaan. Het bewijs is er. Daarom gaat het UMCG een stap verder en richt ze zich met name op het leren van het implementeren in de keten. Het UMCG gaat leren op basis van data en het doel is toe te werken naar leefstijlgeneeskunde als onderdeel van verzekerde ziekenhuiszorg. Joost Klaase, HPB chirurg en hoogleraar chirurgie, over de toekomst: “Prehabilitatie wordt een standaard en onmisbaar onderdeel van de behandeling. Patiënten gaan inzien dat zij zelf invloed hebben op de uitkomst van zorg.”