Verwijsinformatie Centrum voor Orale Implantologie

Verwijsinformatie voor het Centrum voor Orale Implantologie

Wie kan verwijzen?

Tandartsen

 • Tandartsen kunnen hun patiënten op twee manieren naar het Centrum voor Orale Implantologie verwijzen:

  • U kunt de patiënt telefonisch aanmelden via telefoonnummer (050) 361 25 61. U geeft een verwijsbrief aan de patiënt mee. Een medewerker van het Centrum voor Orale Implantologie belt de patiënt voor het maken van een afspraak.
  • U kunt de patiënt aanmelden via e-mail [email protected]. U geeft een verwijsbrief aan de patiënt mee. Een medewerker van het Centrum voor Orale Implantologie belt de patiënt voor het maken van een afspraak.
 • Voor overleg kunt u bellen met het secretariaat van het Centrum voor Orale Implantologie, telefoonnummer (050) 361 25 61, of mailen naar [email protected]. U wordt direct doorverbonden met één van de stafleden. Als dit op dat moment niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 • De meeste patiënten die worden verwezen naar het Centrum voor Orale Implantologie worden gezien op een (indicatie)spreekuur voor een eerste consult. Tijdens deze spreekuren zijn implantologen (kaakchirurg, tandarts) aanwezig. Tijdens het spreekuur worden de chirurgische en prothetische aspecten geïnventariseerd. In sommige gevallen worden ook parodontologen en/of orthodontisten bij het opstellen van het behandelplan betrokken.

  De verwijzende tandarts krijgt een brief met daarbij het behandelvoorstel en bevestiging van de mogelijke participatie. Afhankelijk van de situatie wordt een aanvraagprocedure bij de zorgverzekeraar opgestart. Als er geen (totale) vergoeding plaatsvindt, wordt een begroting opgesteld van die verrichtingen die in het Centrum voor Orale Implantologie worden uitgevoerd.

  Tandartsen kunnen patiënten verwijzen voor zowel consulten als chirurgische en prothetische (deel)behandelingen.

  • Consult
   Tijdens een consult wordt de mogelijke toepassing van implantaten in kaart gebracht.
  • Chirurgische (deel)behandeling
   Nadat de chirurgische (deel)behandeling afgerond is, voert de verwijzende tandarts het prothetische deel van de behandeling uit.
  • Totale behandeling
   Als de tandarts onvoldoende ervaring heeft met implantologische behandelingen dan kan de totale behandeling in het Centrum voor Implantologie worden gedaan.