Verwijsinformatie Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen

Verwijsinformatie voor patiënten met en ouders van kinderen met aangeboren hartafwijkingen.

UMCG Expertisecentrum voor Kinderen en Volwassenen met een Aangeboren Hartafwijking

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 • Verwijsprocedure

  Regulier

  Verwijzer stuurt fax, zorgdomein of brief. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan.

  Contactgegevens

  Centrum voor Zwangeren
  HPC CB37
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 90 33

  Fax Prenatale Diagnostiek: (050) 361 32 91

  Telefoonnummer voor verwijzer/collegiaal overleg: (050) 361 88 79.  Van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur. Na 16.30 uur pieper 55 640 via (050) 361 61 61.

  • Obstetrie: (050) 361 88 79
  • Prenatale Diagnostiek: (050) 361 30 58

  Telefoonnummer voor patiënt / wijzigen van een afspraak:

  • Obstetrie: (050) 361 30 80
  • Prenatale Diagnostiek: (050) 361 30 28

  Telefonisch spreekuur verloskundigen ma - vrij 15.00 - 16.00 uur (050) 361 26 76.


 • Verwijsprocedure

  Regulier

  Verwijzer verwijst via ZorgDomein, fax of of brief.
  Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan
  (050) 361 27 41 of pieper 55 063 via (050) 361 61 61. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan:
  (050) 361 27 41 of pieper 55 063 via (050) 361 61 61. Voor avond, nacht en weekend: (050) 361 61 61.

  Contactgegevens

  Polikliniek Kindergeneeskunde
  HPC CA10
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax:(050) 361 17 87

  Telefoonnummer voor patiënt: ma - vr van 8.00-16.30 uur (wijzigen of annuleren afspraken)

  Kindercardiologie:
  (050) 361 24 80 of (050) 361 24 47

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  Voor overleg pieper 55 063 via (050) 361 61 61 (ma - vr 8.00 - 16.30 uur)  
  Dienstdoende kinderarts via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend)


 • Verwijsprocedure

  Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Specialist stuurt fax of brief
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-spoed

  Verwijzer verwijst via ZorgDomein of stuurt fax. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij de Spoedeisende Hulp via (050) 361 61 61.

  Contactgegevens

  Hartcentrum
  HPC AB30
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 48 84

  Telefoonnummer: (050) 361 29 20 van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 29 20 van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Dienstdoende arts via (050) 361 61 61, avond, nacht en weekend