Argininetest bij kinderen

Een argininetest is een onderzoek om te achterhalen hoeveel groeihormoon het lichaam van een kind kan aanmaken. Voor deze test krijgen meisjes vanaf 8 jaar gedurende 5 dagen tabletjes met vrouwelijk hormoon. Jongens vanaf 10 jaar krijgen voor de test 1 keer een injectie met mannelijk hormoon bij de huisarts.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken, alleen wat water mag drinken.
Als uw kind medicijnen gebruikt zal de arts die uw kind behandelt met u overleggen of deze op het normale tijdstip ingenomen moet worden.

Uw kind krijgt een infuus. Via het infuus krijgt uw kind een testvloeistof toegediend. Soms treedt als bijwerking van dit onderzoek een daling van het suikergehalte in het bloed op. De verpleegkundige neemt zowel voor als na het toedienen van de testvloeistof via het infuus een aantal keren bloed af. Het afgenomen bloed gaat naar het laboratorium voor onderzoek. De argininetest duurt twee en een half uur.

De uitslag

De arts bespreekt na twee weken de uitslag met u. U krijgt hiervoor een belafspraak.

Broertjes en zusjes

Het is beter om geen andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. Er is geen opvang en het is belangrijk dat u uw volledige aandacht kunt richten op uw kind dat het onderzoek ondergaat.

Gerelateerde informatie

Brochure 'Argininetest' (pdf | 162kB)