Allergologisch onderzoek

U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten tot een allergologisch onderzoek. Met dit onderzoek is het mogelijk overgevoeligheid voor bepaalde stoffen aan te tonen. De eventuele overgevoeligheid kan een verband hebben met uw klachten.

Onderbreken geneesmiddelengebruik

Geneesmiddelen kunnen beïnvloed worden door bepaalde andere geneesmiddelen. U mag daarom sommige geneesmiddelen enkele dagen of weken voor de test niet meer gebruiken. Breng uw behandelend arts goed op de hoogte van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Twee onderzoeksmethoden

Het onderzoek wordt gedaan door een bloedonderzoek en/of een huidtest. Uw arts bepaalt onder andere op basis van medische gronden welke test voor u geschikt is. Ook uw leeftijd en huidtype zijn van belang voor de keuze.

Het bloedonderzoek

Een allergie is het gevolg van een overmatige reactie van het afweersysteem van uw lichaam tegen stoffen waarvoor u overgevoelig bent. Het afweersysteem maakt als verdediging tegen deze stoffen specifieke afweerstoffen aan. Deze afweerstoffen kunnen zich in het bloed bevinden en kunnen met een bloedonderzoek (een RAST-test) worden aangetoond. Deze test is vooral geschikt voor jonge kinderen en voor patiënten bij wie een huidtest niet kan worden uitgevoerd.

Voor een RAST-test wordt er een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. Dit gebeurt op de polikliniek door een laborant.

De huidtest

Bij een huidtest ontsmet de laborant de huid aan de binnenzijde van uw linker- en rechteronderarm. Daarna brengt hij met dunne naalden kleine hoeveelheden testvloeistof in of onder uw huid. De vloeistoffen bestaan uit een reeks van geselecteerde stoffen. Bij iedere prik noteert de laborant een nummer op uw arm. Na ongeveer vijftien minuten kan de laborant eventuele huidreacties aflezen. Bij een positieve huidtest (u bent overgevoelig voor een stof) ontstaat er een kleine zwelling die wat rood is. De grootte van de zwelling is ook van belang voor de uitslag en die wordt daarom opgemeten.

U wordt verzocht tot een half uur na het onderzoek in de wachtkamer te blijven. U kunt namelijk last krijgen van klachten van algemene aard. Voorbeelden zijn jeuk, huiduitslag en kortademigheid. Dit komt slechts in enkele gevallen voor. Als dit gebeurt in de wachtkamer kan de reactie met medicijnen worden afgeremd.

De uitslag

De uitslag van het bloedonderzoek is meestal na een à twee weken bekend. De resultaten van een huidtest zijn direct duidelijk. De resultaten worden, ongeacht de onderzoeksmethode, tijdens uw volgende polikliniekbezoek met u besproken. Voor de huidtest geldt dat u dan ook de mogelijke huidreacties die zich soms later voordoen (zes tot acht uur na de test) met uw arts kunt bespreken. Het is raadzaam om deze eventuele reacties op te schrijven. Schrijf ook het nummer op dat op uw arm staat. U krijgt hierover tijdens uw onderzoek uitleg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.