Medische Publieksacademie Live

Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.
De lezingen zijn geschikt voor iedereen. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De inleiders staan erom bekend complexe onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af.

Op dinsdag 12 april geven dr. Gideon du Marchie Sarvaas en dr. Michael Dickinson een lezing over: Aangeboren hartafwijkingen. Gideon du Marchie Sarvaas is kindercardioloog bij het centrum voor congenitale hartafwijkingen en Michael Dickinson is cardioloog bij het hartcentrum.
De lezing begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.  
  
 

Wat vond u van de lezingen?

We zijn benieuwd naar mening 
Laat het ons weten