Medische Publieksacademie Live

Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.
De lezingen zijn geschikt voor iedereen. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De inleiders staan erom bekend complexe onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af.

Op dinsdag 15 november geven dr. Esther Metting en dr. Meindert Crop een lezing over "De moderne ziekenhuisafspraak: Online als het kan, offline als het moet".
Esther Metting is pyscholoog en epidemioloog en Meindert Crop is internist-nefroloog, beide werkzaam in het UMCG.
De lezing begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.  Vanaf vrijdag 18 november staat de lezing ook op het Youtube-kanaal van het UMCG.

Heeft u nu al een vraag voor de sprekers? Stel hem via het formullier op onze website.

Wat vond u van de lezing?

We zijn benieuwd naar mening 
Laat het ons weten