• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Duplex-onderzoek

Print 

Op de afdeling Klinische Neuro-Fysiologie, de functie-afdeling van de Neurologie, vindt het duplex-onderzoek plaats. Bij een duplex-onderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht (net zoals bij echografie) en wordt in het beeld door middel van kleur de stroomrichting en stroomsnelheid weergegeven (zoals bij doppleronderzoek). Met deze techniek wordt gekeken of de vaatwand in goede conditie is en of er in de vaten een vernauwing zit die de bloedvoorziening van de hersenen in gevaar zou kunnen brengen.

U krijgt eerst uitleg over het verloop van het onderzoek. Na de uitleg komt u op een onderzoekstafel te liggen. U krijgt op de plaats van het te onderzoeken gebied een gelei op uw huid. De gelei zorgt voor een goed contact tussen uw huid en de taster om de geluidsgolven beter te geleiden. De laborant zoekt het te onderzoeken bloedvat met de taster. Als het bloedvat is gevonden, kan hij de stroom van uw bloed met kleuren of lijnen ('drukcurve') zichtbaar maken op een monitor. Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.

 

Duplex film