• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Diabetische voet

Print 

Een diabetische voet is een combinatie van voetafwijkingen die ontstaan als gevolg van de ziekte Diabetes Mellitus. De diabetische voet treedt vaak pas op nadat u vele jaren aan diabetes lijdt. De voetafwijkingen kunnen bestaan uit gevoelloosheid en wonden, maar ook afwijkingen in de stand van de voet zijn vaak aan de orde. Een kwart van de patiënten met diabetes krijgt te maken met voetproblemen. In het ergste geval kunnen de problemen leiden tot amputatie van de voet.

Onderzoek

Uw huisarts of diabetesverpleegkundige kijkt regelmatig naar uw voeten. Wonden die ontstaan door gevoelsafwijkingen moeten tijdig worden gesignaleerd. Ook moet u zelf iedere dag uw voeten inspecteren. Als er een wond is moet u dit melden bij een dokter. Als u zich op de afdeling Orthopedie meldt met een niet herstellende wond aan de voet wordt er gekeken of u diabetespatiënt bent en of uw glucosegehalte in het bloed goed is geregeld. Daarna onderzoekt de verpleegkundig specialist (of arts) of u complicaties van diabetes heeft. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek vinden er een aantal maatregelen plaats die verergering van de ziekte en de voetproblemen moeten beperken. Het kan zijn dat u in verband hiermee ook naar een andere specialist in het UMCG wordt doorverwezen.

Bij het onderzoek van uw voet kijkt de verpleegkundig specialist (of arts) naar de volgende zaken:

 • De gevoeligheid van uw voet. Hoe beter het gevoel in uw voet is, hoe eerder u voelt dat een schoen knelt, dus hoe beter u beschermd bent tegen drukplekken en wonden.
 • De doorbloeding van uw voet.
 • Uw schoenen. Uw voet is kwetsbaar en goed schoeisel kan problemen helpen voorkomen.
 • Uw algehele gezondheid.
 • Uw kennis over diabetische voeten. U moet immers zelf iedere dag uw voeten inspecteren.
 • Uw ogen. Als uw ogen niet goed functioneren, kunt u afwijkingen aan uw voet niet goed zien.
 • Eventuele vochtophoping in uw benen, die een gezond herstel van de wond in de weg staat.

De behandeling

Bij voorkeur start de behandeling voor er voetwonden ontstaan. U wordt behandeld door een multidisciplinair voetenteam dat volgens één samenhangend plan werkt. In het team zitten de volgende zorgverleners:

 • een orthopeed,
 • een gipsverbandmeester,
 • een verpleegkundig specialist,
 • een gespecialiseerd verpleegkundige met een pedicure aantekening,
 • een orthopedisch schoenmaker,
 • zo nodig een internist, een revalidatiearts en een vaatchirurg.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de behandeling door een dergelijk team de kans op complicaties ten gevolge van wonden aan de voet kleiner maakt.

De behandeling die u krijgt hangt af van de aard van uw problemen. Uw behandeling kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

 • Verwijderen van eelt en voorlichting wondpreventie.
 • Gipsbehandeling: om drukverlichting ter plaatse van de wond te geven, of in sommige ander gevallen zoals bij een actieve Charcotvoet; de botten van de voet zijn bij deze afwijking (tijdelijk) onvoldoende sterk om belast te worden. 
 • Het aanmeten van orthopedische schoenen om de druk op uw voet gelijkmatig te verdelen. De gevoeligheid in uw voet kan verminderd zijn. Hierdoor merkt u niet dat uw gewicht ongelijkmatig over uw voet is verdeeld. Zo kunnen er verwondingen ontstaan.
 • Steunkousen of medicijnen om eventuele vochtophoping in uw benen te bestrijden.
 • Behandeling van bestaande verwondingen. Hiervoor worden vaak middelen gebruik die de aangroei van nieuw weefsel bevorderen. Dit is nodig omdat het herstellend vermogen van diabetische voeten vaak slecht is.
 • Voedingsadvies. Een goede voeding helpt voetproblemen voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Paul Scholten, verpleegkundig specialist Orthopedie, telefoon (050) 361 61 61.
 • De gipskamer van het UMCG, telefoon (050) 361 28 54.