• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers

Vragen, opmerkingen en klachten

Print 

Goede zorg staat of valt met goede communicatie. Medewerkers van het UMCG doen er alles aan om die communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kunnen er zich communicatieproblemen voordoen, of kunnen er vragen bij u rijzen. Hoe dan te handelen? Hieronder leest u er meer over.

Het team Patiënteninformatie

Goede informatievoorziening is belangrijk voorafgaand aan, tijdens en na uw verblijf in het ziekenhuis. Gesprekken met artsen en verpleegkundigen zijn de belangrijkste informatiebronnen voor u. Voor informatie kunt u ook terecht bij de medewerkers van het team Patiënteninformatie. U kunt hier terecht met vragen over de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures en patiëntenverenigingen.

Brochuremateriaal

Het UMCG biedt u allerlei brochures die van belang kunnen zijn voor uw verblijf in het ziekenhuis. Er zijn brochures over specifieke onderzoeken, aandoeningen en behandelingen, maar er zijn ook meer algemene brochures, bijvoorbeeld over de gang van zaken in het ziekenhuis. Brochuremateriaal dat voor u van belang is, ontvangt u op de afdeling waar u verblijft, of wordt behandeld. U kunt het ook aanvragen bij het team Patiënteninformatie. Het telefoonnummer vindt u onder aan deze pagina onder de kop 'Contact team Patiëntinformatie'.

Klachtenprocedure

 • Problemen direct oplossen
  De medewerkers van het UMCG vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u klachten of opmerkingen heeft over uw verzorging of behandeling, kunt u deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hen in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.
 • Overleg met Patiënteninformatie
  Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u uw opmerking of klacht bespreken met een medewerker van Patienteninformatie. Deze kan u advies geven over de weg die u het best kunt bewandelen. Bij Patiënteninformatie is ook de brochure ‘Klachtenregeling UMCG’ verkrijgbaar. In deze brochure staat de klachtenregeling beschreven. U kunt deze brochure ook downloaden via de link onder aan deze pagina.
 • Een schriftelijke klacht
  U kunt uw opmerking of klacht ook schriftelijk doorgeven. Stuur uw brief aan de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die door bemiddeling een oplossing probeert te zoeken voor uw klacht. In de klachtenbrochure vindt u het adres van de klachtenfunctionaris.

Contact team patiënteninformatie

U kunt de medewerkers van het team Patiënteninformatie bereiken via: (050) 361 33 00 of Contact