• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Tarieven onderlinge dienstverlening

Print 
​​​​​

​​​Op deze pagina vindt u de tarieven die het UMCG in rekening brengt bij onderlinge dienstverlening (op grond van de door de NZa vastgestelde Nadere Regel (NR/REG-1816).

In het UMCG worden activiteiten voor andere instellingen uitgevoerd. Voor deze activiteiten mag het UMCG geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren. De voor de andere instelling uitgevoerde activiteiten worden door het UMCG bij de instelling in rekening gebracht als onderlinge dienstverlening. Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders.

Ten aanzien van de gepubliceerde tarieven geldt het volgende:​

  • Voor prestaties die niet in de tarievenlijst zijn opgenomen, hanteert het UMCG het vigerende NZa-tarief. 
  • Wanneer u voor bepaalde prestaties een overeenkomst met het UMCG heeft, gelden hiervoor de in het individueel contract afgesproken prijzen.  
  • Tariefwijzigingen worden tijdig aangekondigd.​
     

Voor meer informatie over de tarieven voor onderlinge dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Zorgverkoop, via telefoonnummer 050 – 36 12250.

De UMCG-tarieven  per 1-1-2018 kunt u onder aan deze pagina downloaden.