• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bacteriën en virussen

Print 

Wat zijn virussen?

Virussen zijn microscopisch kleine organismen. We kennen ze vooral van de griep en verkoudheid. Maar ook buikgriep of een koortslip ontstaan door een virus.
U kunt besmet raken door kleine druppeltjes bij hoesten of niezen. Ook kunt u besmet raken door contact met oppervlakten (bijvoorbeeld de handen) waar het virus op zit. Als iemand besmet is gaat het virus zich vermeerderen in het lichaam. Na een aantal dagen ontstaan klachten; dit kan ook langer duren, dit is per virus anders.
Het is heel belangrijk te niezen of te hoesten in de mouw van de kleding of in een wegwerpzakdoekje. Was daarna altijd uw handen. Dit is ook belangrijk na toiletbezoek of na contact met blaasjes bij bijvoorbeeld een koortslip of waterpokken.

Coronavirussen

Er zijn verschillende soorten virussen. Coronavirussen zijn daar één van. Ze heten zo omdat een krans om het virus zit. Corona is Latijn voor krans.
De ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt heet coronavirus disease (ziekte) 2019. Dit wordt meestal afgekort tot COVID-19.
Hoe ziek je wordt van COVID-19 verschilt per persoon. Sommige mensen merken er weinig van, anderen worden ernstig ziek. Als iemand besmet wordt duurt het 2 tot 12 dagen voor hij ziek wordt. Voor de zekerheid gaan het RIVM uit van maximaal 14 dagen. De klachten die bij de ziekte horen zijn:
• verkoudheid,
• niezen,
• hoesten,
• keelpijn,
• moeilijk ademen,
• koorts,
• heel moe,
• hoofdpijn,
• spierpijn.
Coronavirussen veroorzaakten deze eeuw al twee keer eerder een epidemie: SARS in 2003 en MERS in 2014. Het UMCG spreekt daarom vaak over het nieuwe coronavirus. De officiële naam voor het virus is SARS-CoV-2, maar je hoort ook vaak COVID-19-virus of coronavirus.

Meer over corona en het UMCG

Op corona.umcg.nl leest u alles over hoe het UMCG omgaat met de epidemie. Ook hebben we een pagina met tips voor patiënten met een verminderde weerstand.

Griep (Influenza)

Griep is de bekendste ziekte die ontstaat door een virus: het influenzavirus. Griep komt vooral voor in de winter. De symptomen van het griepvirus zijn onder andere:
• verkoudheid,
• hoofdpijn,
• spierpijn
• koorts.
Voor kwetsbare patiënten in een ziekenhuis kan de griep extra gevaarlijk zijn.

Verspreiding van virussen voorkomen

Het UMCG wil voorkomen dat een virus zich kan verspreiden onder patiënten en medewerkers. Daarnaast verplegen we (mogelijk) besmette patiënten streng gescheiden van andere patiënten in aparte kamers: de isolatiekamers. De zorgverleners trekken extra beschermende kleren aan, dragen mondkapjes en spatbrillen als dat nodig is. Deze vorm van verpleging heet isolatieverpleging.
Omdat de griep ieder jaar terugkeert bieden we onze medewerkers ieder jaar een griepprik aan.

Wat zijn bacteriën?

Bacteriën zijn ook  microscopisch kleine organismen, maar zijn groter dan virussen. We kunnen ze niet zien, maar ze zijn overal om ons heen. En ook wijzelf dragen miljoenen bacteriën met ons mee. Er zitten bijvoorbeeld bacteriën in onze darmen, onze maag en onze mond. Ook op onze huid leven duizenden bacteriën. Normaal gesproken merken we daar niets van. De meeste bacteriën zijn zelfs  nuttig. Darmbacteriën bijvoorbeeld helpen bij het verteren van ons voedsel, en huidbacteriën houden onze huid in goede conditie.
Bacteriën verspreiden zich makkelijk van de ene mens naar de andere. Iedere keer als we bijvoorbeeld iemand een hand geven, wisselen we bacteriën uit met die ander. En net als virussen pikken we bacteriën ook makkelijk op uit onze omgeving, bijvoorbeeld via voorwerpen. Wie een deurknop aanraakt, komt in contact met bacteriën. Dat is heel gewoon en levert meestal ook geen problemen op.
We kunnen last krijgen van bacteriën als ze ergens komen waar ze niet thuishoren. Zoals in de bloedbaan, in de blaas of in een wond. Daar kunnen ze een infectie veroorzaken: we spreken dan bijvoorbeeld van een bloedvergiftiging, een blaasontsteking of een wondinfectie. Soms worden mensen erg ziek van een infectie, vooral als ze heel weinig weerstand hebben.
De beste manier om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden is handen wassen met water en zeep of handalcohol.

Resistente bacteriën

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden. Resistente bacteriën zijn niet gevoelig voor antibiotica en komen vooral in ziekenhuizen voor. Dat komt doordat juist ziekenhuizen veel antibiotica voorschrijven. Gelukkig schrijven Nederlandse artsen minder antibiotica dan hun collega’s in veel andere landen. Onze ziekenhuizen hebben daardoor minder last van resistente bacteriën. Dat willen we graag zo houden. Daarom vragen we u het uw behandeld arts te melden wanneer u in de afgelopen 12 maanden in een buitenlands ziekenhuis bent geweest.
In Nederland komen resistente bacteriën ook voor bij dieren in de veehouderij. Onder andere bij varkens, vleeskalveren en pluimvee.
Net als gewone bacteriën geven resistente bacteriën bijna nooit klachten. We merken pas iets van ze als ze een infectie veroorzaken. Maar ze kunnen zich wel ongemerkt verspreiden en bij iemand anders terecht komen. Als die ander extra kwetsbaar is of een hele lage weerstand heeft, wordt hij of zij misschien wél ziek van zo’n resistente bacterie.
De meeste resistente bacteriën verdwijnen vanzelf weer uit het lichaam, ook zonder behandeling. Hoe lang dat duurt, verschilt per persoon. Bij resistente bacteriën die géén klachten veroorzaken geven we dan ook geen antibiotica. De enige uitzondering hierop is MRSA.

MRSA

Een bekende bacterie die niet gevoelig is voor bepaalde antibiotica is MRSA. Dit is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. De MRSA bacterie is een huidbacterie. U loopt vooral kans op deze bacterie tijdens een opname in een buitenlands ziekenhuis of als u werkt met varkens, vleeskalveren en vleeskuikens.
De MRSA bacterie geeft bijna nooit klachten. Voor kwetsbare patiënten in een ziekenhuis kan de MRSA bacterie gevaarlijk zijn, omdat deze moeilijk te behandelen is. Daarom willen we voorkomen dat de MRSA bacterie zich verspreidt onder patiënten en medewerkers. Eén van de maatregelen bij patiënten met de MRSA bacterie is isolatieverpleging.
In Nederland  doen we veel moeite om MRSA op te sporen, verspreiding te voorkomen en zo nodig te behandelen. Het UMCG heeft daarom een MRSA-polikliniek. Daar besluiten we met u of een behandeling zinvol is. Zo houden we Nederland zoveel mogelijk vrij van MRSA.
Meer informatie over MRSA vindt u op de website MRSA-net.

Hygiëne en infecties in het ziekenhuis

 

Veel patiënten in het UMCG zijn extra kwetsbaar voor infecties. Voor sommige patiënten kan een infectie zelfs levensgevaarlijk zijn. Daarom is goede hygiëne in een ziekenhuis erg belangrijk.
Infecties worden veroorzaakt door  bacteriën of virussen. Om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich verspreiden, nemen we in het UMCG allerlei maatregelen. U kunt ons daarbij helpen door onderstaande adviezen op te volgen:
• Was uw handen met handalcohol voordat u een verpleegafdeling of patiëntenkamer betreedt. Deze handalcohol vindt u bij de ingang van de verpleegafdeling en/of bij de ingang van de patiëntenkamer. Was opnieuw uw handen na afloop van het bezoek.
• Was na toiletbezoek uw handen met water en zeep.
• Hoest of nies in de mouw van uw kleding of in een wegwerpzakdoekje.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram