•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Amputatie arm en hand

Print 

​U heeft vanwege een ongeval of een aandoening een amputatie van uw arm of hand moeten ondergaan. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en waarschijnlijk kunt nog niet zo goed overzien hoe het nu verder moet.

Nu u (een deel van) uw arm of hand mist, zal het op dit moment lastig zijn om al uw dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te kunnen voeren. Om u hierin te begeleiden en te adviseren bent u doorverwezen naar Hand- en Polscentrum.


 

Behandeling in het Hand- en Polscentrum

Kort na de operatie zal al worden gestart met de revalidatie. Het behandelteam bestaat, naast de chirurg (plastisch chirurg, traumachirurg, vaatchirurg of oncologisch chirurg) uit een revalidatiearts, handtherapeut, psycholoog, orthopedisch instrumentmaker en adaptatietechnicus.

De komende periode zullen we samen met u bekijken wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van het herstel van de stomp, het bewegen, het inschakelen van uw arm/hand, de diverse dagelijkse activiteiten (o.a. zelfverzorging, huishouden, werk, sport en hobby’s) en het sociaal-emotionele vlak (o.a. de verwerking van alles wat u heeft doorgemaakt).

Revalidatie

De revalidatie zal in verschillende fasen verlopen.  In de eerste fase richten we ons vooral op:

 • Stompverzorging (wondzorg, stompvorm door middel van zwachtelen, littekenbehandeling)
 • Training van de stomp en arm (stompharding, verminderen overgevoeligheid stomp, goede beweeglijkheid gewrichten, trainen van kracht en uithoudingsvermogen.)
 • Houdingsadviezen en voorkomen overbelastingsklachten (denk hierbij aan pijnklachten in de andere arm/hand, de schouder, nek of rug).
 • Zelfredzaamheid zonder prothese door eenhandigheidstraining, adviezen t.a.v. hulpmiddelen en het leren inschakelen van de geamputeerde arm. Hierbij wordt aandacht besteed aan zelfverzorging, koken, huishouden, maar ook aan kinderverzorging en vrijetijdsbesteding.


In de  tweede fase richten we ons vooral op armprothesen:

 • Voorlichting over armprothesen

Prothesemogelijkheden, het functioneren met een armprothese en voor-/nadelen.

 • Pre-prothesetraining

Oefenen van het aanspannen van de juiste spieren in de stomp als u een myo-elektrische armprothese wilt leren aansturen. Dit kan met behulp van een oefenprothesehand, computersoftware of een prothesesimulator.

 • Proefprothese training

Om een beter idee te krijgen van wat een armprothese voor u kan betekenen kunt u een tijdelijke prothese uitproberen.

 • Aanvraagprocedure armprothese

Samen met de handtherapeut wordt op een rijtje gezet wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn en welke wensen en verwachtingen u heeft ten aanzien van een armprothese. Indien duidelijk is welke prothese het beste bij u past, zal het behandelteam hiervoor een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, dan kan de prothese worden aangemeten door de orthopedisch instrumentmaker.

 • Prothesetraining

Als de prothese is aangemeten en wordt afgeleverd, dan start de prothesetraining bij de handtherapeut. Tijdens deze training leert u hoe u de prothese kunt aansturen en op welke manier u de prothese kunt gebruiken bij dagelijkse activiteiten.

 • Lotgenotencontact

Indien u hier behoefte aan heeft, kunnen wij u in contact brengen met lotgenoten. Hierbij kunt u denken aan iemand die een vergelijkbare amputatie heeft ondergaan of iemand die een bepaalde armprothese gebruikt waar u meer over wilt weten.

Een tweede operatie

Soms zijn er problemen met de stomp, die door middel van therapie niet meer verbeteren, zoals overgevoeligheid van de stomp als gevolg van een verdikking van het uiteinde van een zenuw, een zogenaamd neuroom. De plastisch chirurg kan zo’n neuroom operatief verwijderen. De overgevoeligheid van de stomp kan ook worden veroorzaakt door een pijnlijk en stug litteken. Dit kan eventueel worden verholpen door een littekencorrectie.

Soms zijn er problemen met de stompvorm: bijvoorbeeld een botpunt die uitsteekt, dit kan problemen geven bij druk. Ook kan het zijn dat de huid te strak of juist te ruim is. Ook de vorm van de stomp kan problemen geven bij de fitting van een prothesekoker. In deze gevallen kan er een stompcorrectie worden overwogen.

​Fantoompijn

​Fantoompijn is pijn die je kunt voelen in de arm die geamputeerd is. Fantoompijn komt veel voor. Naast pijn ervaren veel mensen met een amputatie ook andere klachten in het fantoom, zoals jeuk, kramp, tintelingen. Dit noemen we fantoomgevoel. Er zijn diverse behandelingen mogelijk tegen fantoompijn en fantoomgevoel, zoals medicatie, spiegeltherapie, TENS (transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, een behandeling met kleine elektrische stroompjes), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een behandeling met oogbewegingen). Een nieuwe behandeling is het Neuromotus systeem, dat gebruikt maakt van virtual reality. ​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram