Waterbreukoperatie

Een waterbreuk (hydrocele) is een ongevaarlijke zwelling van de balzak. Met een waterbreukoperatie kunnen we de zwelling weghalen.

Meestal heeft iemand weinig last van een hydrocele. Het is vaak een zwelling die geen geen pijn doet, maar ook niet vanzelf overgaat. Een hydrocele is ook niet kwaadaardig. Bij jonge mannen kan een hydrocele wel een kenmerk zijn van zaadbalkanker. Als u wel klachten krijgt, is een operatie een mogelijkheid. Na een operatie komt de hydrocele meestal niet terug.

Eerste gesprek

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar het UMCG. Na de verwijzing heeft u eerst een afspraak. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek vertelt de uroloog u over de operatie, de nabehandeling, mogelijk complicaties en waar het litteken komt. We bespreken ook of u voor de operatie een ruggenprik krijgt, of dat u onder narcose gaat.

De behandeling stap voor stap

 1. U krijgt een brief en informatie van ons waarin staat hoe u zich op de behandeling voorbereidt. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u daar waarschijnlijk een paar dagen voor de operatie mee stoppen. Uw arts vertelt u of en wanneer u moet stoppen.

  U mag voor deze operatie niets eten, en maar een klein beetje drinken.

  U heeft vóór de operatie een afspraak met de anesthesioloog over de verdoving. Dit kan een ruggenprik of narcose zijn. Een verpleegkundige vertelt u over de operatie.

  U kunt niet alleen naar huis, vraag daarom van tevoren of iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.

 2. Voor de operatie gaat u naar het Operatief Dagbehandelingcentrum (ODBC).

 3. U krijgt eerst nog uitleg over de operatie. U kleedt zich daarna van onderen uit. Contactlenzen, bril, gebitsprothese, sieraden en piercings moeten uit of af. Soms krijgt u vooraf al pijnstillers en antibiotica om infecties te voorkomen. In de voorbereidingskamer krijgt u een infuus. Daarna gaat u naar de operatiekamer. U krijgt een narcosemiddel via het infuus of een ruggenprik. Dit is van tevoren met u besproken.

  De uroloog maakt een snee in de balzak. Zo kunnen we de bal en de bijbal goed zien. Via deze snee halen we de hydrocele weg. We hechten de wond met oplosbare hechtingen. Heel soms krijgt iemand een drain. Dit is een slangetje om vocht af te voeren (drain) uit de wond.

  De operatie duurt ongeveer 30 minuten. 

 4. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als u pijn heeft of misselijk bent krijgt u medicijnen. Daarna gaat u naar de nazorgruimte waar u te eten en te drinken krijgt. U kunt uw eigen kleding weer aan doen. Voordat u naar huis gaat komen de uroloog, de anesthesioloog en de verpleegkundige nog met u praten. Als u een drain heeft gekregen, halen we die vaak op de dag na de operatie weg.

  U kunt meestal dezelfde dag weer naar huis.

 5. De dag na de operatie bellen we u om te vragen hoe het gaat. U heeft na 6 weken een controleafspraak.

 • Bij elke operatie kunnen er achteraf problemen zijn. Ook als de operatie zelf goed is gegaan. Deze problemen noemen we complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

  • een bloeduitstorting
  • een wondinfectie
  • de balzak en de basis van de penis kunnen blauw verkleuren. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.

  Wanneer bellen

  Bel ons meteen als u:

  • koorts heeft boven de 38.5°C
  • de balzak erg opzwelt
  • de wond blijft bloeden
  • veel pijn heeft

  Als u in dagbehandeling bent geopereerd, kunt bellen naar het ODBC. Deze afdeling is te bereiken van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.30 en 18.00 uur. Het telefoonnummer is (050) 361 44 46.

  Bent u opgenomen geweest op de verpleegafdeling, dan kunt u de eerste 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis naar de polikliniek Urologie bellen: (050) 361 21 67. Buiten deze tijden belt u naar het nummer (050) 361 61 61 en vraagt u naar de uroloog die dienst heeft.

  Heeft u, nadat u al 24 uur thuis bent, problemen of klachten, dan belt u de huisarts. De huisarts belt de uroloog als dat nodig is.


Bijwerkingen en risico's

Bij elke operatie kunnen er achteraf problemen zijn. Ook als de operatie zelf goed is gegaan. Deze problemen noemen we complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • een bloeduitstorting
 • een wondinfectie
 • de balzak en de basis van de penis kunnen blauw verkleuren. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.

Wanneer bellen

Bel ons meteen als u:

 • koorts heeft boven de 38.5°C
 • de balzak erg opzwelt
 • de wond blijft bloeden
 • veel pijn heeft

Als u in dagbehandeling bent geopereerd, kunt bellen naar het ODBC. Deze afdeling is te bereiken van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.30 en 18.00 uur. Het telefoonnummer is (050) 361 44 46.

Bent u opgenomen geweest op de verpleegafdeling, dan kunt u de eerste 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis naar de polikliniek Urologie bellen: (050) 361 21 67. Buiten deze tijden belt u naar het nummer (050) 361 61 61 en vraagt u naar de uroloog die dienst heeft.

Heeft u, nadat u al 24 uur thuis bent, problemen of klachten, dan belt u de huisarts. De huisarts belt de uroloog als dat nodig is.

Bijwerkingen verminderen

 • Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de teelbal, die langzaam uit zichzelf verdwijnt. Draag in de week na de operatie een strakke onderbroek om de kans op zwelling te verminderen.
 • Na 2 dagen mag u weer douchen. De eerste 7 dagen na de operatie kunt u beter niet zwemmen of in bad gaan. Dit is  om te voorkomen dat de hechtingen te snel oplossen.
 • De eerste week na de operatie is het verstandig om het rustig aan te doen. U kunt beter niet fietsen, sporten en zwaar tillen. U voelt zelf het beste wat u wel en niet kunt.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Urologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.