Schildklieronderzoek met een TRH-test

De TRH-test is een onderzoek om te achterhalen of er een storing is in de aansturing van de schildklier.

Uw kind hoeft voor dit onderzoek geen lege maag te hebben, maar mag vanaf 12 uur voor het onderzoek geen thee of koffie meer drinken. Uw kind krijgt via het infuus uw kind een teststof die de hormoonproductie van het lichaam beïnvloedt. Uw kind kan even misselijk worden van deze stof. Soms krijgt uw kind het erg warm of een vreemde smaak in de mond, maar ook dit duurt maar kort.

Tijdens het onderzoek neemt de verpleegkundige via het infuus een aantal keren bloed af. Dit gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Ook meet de verpleegkundige elk halfuur de bloeddruk van uw kind. Het onderzoek duurt ongeveer 3,5 uur. Uitslag Na 2 weken bespreekt de arts de uitslag van het onderzoek met u. U krijgt hiervoor een belafspraak.

Broertjes en zusjes

Neem liever geen andere kinderen mee naar het ziekenhuis. Er is geen opvang en het is belangrijk dat u alle aandacht kunt geven aan uw kind dat het onderzoek heeft. Meer informatie Meer informatie over het onderzoek staat de brochure 'TRH-test'.