Transcraniële Doppler

Bij transcraniële doppler (duplex) sonografie wordt met ultrageluid gekeken naar de doorbloeding van een aantal vaten in de hersenen.

Omdat hiervoor door de schedel heen gemeten moet worden kan soms alleen Doppler-onderzoek gedaan worden. Het teruggekaatste geluid wordt hierbij vaak ook hoorbaar gemaakt. Door de zo verkregen stroomsnelheden van het bloed op verschillende plaatsen te vergelijken kunnen bijvoorbeeld vernauwingen en vaatspasmen opgespoord worden.

Duplex- en TCD-onderzoek worden vaak gecombineerd en gebruikt bij de diagnostiek van aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen en bij het monitoren van de doorbloeding van de hersenen tijdens operaties aan de halsvaten.