Stamceltransplantatie

​​​​​​​In ons beenmerg bevinden zich de stamcellen die de productie van rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen verzorgen. Deze stamcellen kunnen worden getransplanteerd.

Beenmergtransplantatie is de oude benaming voor stamceltransplantatie. Hoewel de termen beenmergtransplantatie en stamceltransplantatie nogal eens door elkaar worden gebruikt, is dat eigenlijk niet juist. Met beenmerg transplantatie wordt bedoeld het transplanteren van afgenomen beenmerg. Met stamceltransplantatie wordt bedoeld het transplanteren van stamcellen die door een speciale voorbehandeling vanuit het beenmerg naar het bloed verplaatst zijn. Via een speciale machine (een stamcel-aferese-apparaat) kunnen de stamcellen eenvoudig uit het bloed verzameld worden. Vervolgens worden de stamcellen na bewerking via een infuus aan de patiënt gegeven. 95% van de transplantaties zijn tegenwoordig transplantaties van uit het bloed verzamelde stamcellen.

We maken onderscheid in:

  • autologe stamceltransplantatie (De patiënt krijgt de eigen stamcellen terug);
  • allogene stamceltransplantatie (De patiënt krijgt stamcellen van een donor).