Röntgenonderzoek van uw gewricht met een CT-scan

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek van uw gewricht. Dit diagnostische onderzoek heeft tot doel vast te stellen wat de oorzaak is van uw klachten.

Hulpmiddelen bij het onderzoek

Een röntgenopname is een afbeelding van de binnenkant van het lichaam. Om deze afbeelding te maken, wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. De afbeelding wordt digitaal opgeslagen. De radioloog bekijkt de afbeelding direct op een beeldscherm.

De MBB-er werkt bij dit onderzoek met een Computer Tomograaf (CT). Een CT-scan is een soort röntgenopname. Het CT-apparaat ziet eruit als een korte tunnel. U ligt bij het maken van de CT-scan op een tafel die rustig door de korte tunnel schuift. Dan maakt een computer de afbeelding. Er wordt bij dit onderzoek een jodiumhoudend contrastmiddel gebruikt. Dit is nodig om uw gewricht beter zichtbaar te maken met röntgenstralen. Dit middel heeft soms bijwerkingen in de vorm van lichte overgevoeligheidsreacties zoals roodheid, jeuk of blaasjes. Deze kunnen zich overal op uw lichaam voordoen. U merkt dit direct na het toedienen van het contrastmiddel of de volgende dag. Meestal trekken de bijwerkingen na een paar dagen weer weg. 

Zijn de bijwerkingen niet na een paar dagen verdwenen en vertrouwt u het niet, neem dan contact op met uw behandelend arts. Vertel hem dat u een jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten heeft gekregen. Het is van belang dat de afdeling Radiologie ook weet dat de bijwerkingen bij u niet na een paar dagen verdwijnen. Breng daarom de afdeling ook op de hoogte. U kunt hiervoor bellen met (050) 361 21 69. Ook is het verstandig het te melden wanneer er in de toekomst opnieuw een radiologisch onderzoek nodig is waarbij met een jodiumhoudend contrastmiddel wordt gewerkt.

Voorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn, dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken.

Na dit onderzoek moet u het onderzochte gewricht ontzien. Dit kan betekenen dat u beter niet zelf kunt autorijden of op een andere manier actief kunt deelnemen aan het verkeer. Het kan daarom raadzaam zijn vooraf te regelen dat iemand u naar huis rijdt. De afdeling Radiologie kan ook een taxi voor u bellen (de kosten van de taxi zijn voor eigen rekening).

Astma, bronchitis en hooikoorts gaan vaak gepaard met een allergie voor jodiumhoudende contrastmiddelen. Als u last heeft van één van deze aandoeningen, vertel het de MBB-er of arts vóór het onderzoek. Zij willen daarnaast weten of u overgevoelig bent voor medicijnen, jodiumhoudende contrastmiddelen of bepaald voedsel.

Voorbereidingen bij medicijngebruik

Mocht u medicijnen gebruiken dan mag u die voorafgaand aan het onderzoek innemen met een beetje water, ook wanneer u nuchter moet verschijnen

Voorbereidingen bij zwangerschap en borstvoeding

Ongeboren kinderen zijn gevoelig voor röntgenstraling. Bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. U kunt hiervoor bellen met (050) 361 21 69. Soms wordt het onderzoek in overleg met uw behandelend arts uitgesteld.
Uw lichaam neemt het jodiumhoudende contrastmiddel op. Het komt daardoor ook in uw moedermelk terecht. Het is daarom niet verstandig borstvoeding te geven tijdens de eerste 24 uur na het toedienen van het jodiumhoudend contrastmiddel.

Het onderzoek

U meldt zich bij de receptie van de afdeling Radiologie en neemt plaats in de wachtkamer. De MBB-er haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een onderzoekskamer. U krijgt hier eerst uitleg over het verloop van het onderzoek.

De radioloog spuit na de uitleg onder echogeleide (soms onder doorlichting) een contrastmiddel en/of lucht via een injectie in uw gewricht om de gewrichtsholte zichtbaar te maken. Dit geeft een gespannen gevoel. De radioloog vraagt u vervolgens het te onderzoeken gewricht een aantal keren te buigen en strekken om het contrastmiddel en/of de lucht goed in het gewricht te verspreiden. Daarna gaat u naar de CT-onderzoekskamer. Daar vraagt de radioloog of MBB-er u om op de onderzoekstafel plaats te nemen. Hoe u moet liggen of zitten wordt dan uitgelegd.  De tafel schuift vervolgens rustig door het CT-apparaat.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Het is belangrijk dat u de eerste dag na het onderzoek het onderzochte gewricht zoveel mogelijk ontziet. Autorijden is dan ook sterk of te raden. Verhoog de belasting van het gewricht geleidelijk en ga niet meteen sporten. Na het onderzoek kunt u last krijgen van pijn. De mate waarin verschilt van persoon tot persoon. Mocht u pijn krijgen, dan kan het helpen om een nat verband (een natte koude handdoek) op het gewricht te leggen.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Hij vertelt u ook wanneer en hoe u de uitslag krijgt.

Heeft u nog vragen?

U kunt ook bellen tussen 8.00 en 12.00 uur.