Prof. dr. Robert Schoevers Psychiater

'Het mooie aan de psychiatrie vind ik dat je op verschillende nivo’s kunt (en moet!) kijken naar mensen; psychische stoornissen hebben zowel biologische, als psychologische en sociale aspecten, en in een behandeling komen die allemaal aan bod. Je mag nieuwsgierig zijn naar iemands individuele verhaal, je voert gesprekken over hoe iemand met ingewikkelde situaties en symptomen kan omgaan, en je past farmacologische, psychotherapeutische en andere behandelingen toe op basis van richtlijnen die voortkomen uit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dit vak, en het contact met patiënten gaat me nooit vervelen….'

R. Schoevers

Functies en werkzaamheden

BIG-nummer: 29030500401

Werkzaam in de psychiatrie sinds 1990

Mijn aandachtsgebied is stemmings- en angststoornissen, met name depressie. Ik verricht second-opinions en ben betrokken bij de uitvoering van nieuwe experimentele behandelingen. Dit sluit aan bij mijn onderzoeksthema; het ontwikkelen van effectieve behandelingen voor patiënten met ernstige (hardnekkige) depressies, op basis van een beter begrip van de onderliggende ziektemechanismen. De laatste jaren richt mijn onderzoek zich onder meer op de mogelijke bijdrage van middelen zoals ketamine en psychedelica (psilocybine, MDMA) voor de meest zieke patiënten.

Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in preventie; hoe kunnen we psychische stoornissen voorkomen of in een vroeg stadium bijsturen? De toepassing van die kennis ligt binnen maar vooral ook buiten de gezondheidszorg; in gezinnen, op scholen, in buurten en in werk- en sociale verbanden. Brede samenwerking met partijen is daarvoor essentieel.

Over mij

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de UVA, en daarna de specialisatie tot psychiater bij Valeriuskliniek Amsterdam (VUMC). Tevens heb ik de Masteropleiding Epidemiologie (VUMC) gedaan. Mijn promotie aan de Vrije Universiteit in 2005 ging over het ontstaan en beloop van depressie (Cum Laude). Van 2003 tot 2018 was ik opleider psychiatrie, bij Arkin (Amsterdam) en daarna UMCG.

Contact

U kunt mij bellen via de afdeling Psychiatrie. U kunt ook een e-mail sturen.