Polycythemia vera: over de ziekte

Polycythemia vera kenmerkt zich door een sterke toename van het aantal rode bloedcellen. Letterlijk vertaald betekent polycythemia vera: de ware ziekte met een teveel aan bloed.

Oorzaak

De sterke toename van rode bloedcellen kan verschillende oorzaken hebben. Bij polycythemia vera zijn afwijkingen ontstaan in de voorlopercel (de voorlopercel is de stamcel die verantwoordelijk is voor de bloedcelaanmaak).

Behandeling

Soms is behandeling met aderlaten of chemotherapie nodig. Uw behandelend hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.

Meer informatie over polycythemia vera vindt u op de website van de afdeling Hematologie