Waardegedreven zorg: waardevol voor patiënten

Wat waardevolle zorg is, verschilt per patiënt. Daarom gaan we uit van ieder individu en werken we met de principes van waardegedreven zorg. De kwaliteit van onze zorg is goed. Ook weten we dat deze altijd nog beter kan en meer afgestemd op de behoeften van onze patiënten. Daarom werken we continu aan de verbetering van onze zorg.

De patiënt staat centraal in onze zorg

Waardegedreven zorg betekent dat zorg voor de patiënt georganiseerd op basis van de behoeften en voorkeuren van de patiënt zelf en daarom om de individuele patiënt georganiseerd wordt. De patiënt staat zo echt centraal. Bepalen hoe we waarde toevoegen of wat waardevol is, gebeurt door gesprekken tussen de patiënt en zorgverlener. Om onze zorg op deze manier in te richten, is het volgende belangrijk:

  1. Patiënt en zorgverlener beslissen samen over de behandeling
  2. Patiënten denken mee in hoe we de zorg organiseren
  3. In onze regio organiseren we zorgnetwerken om de patiënt
Video bekijken Scannen

Patiënt en zorgverlener beslissen samen over de behandeling

Patiënten weten hoe hun ziekte hun leven beïnvloedt, zij weten ook wat voor hen kwaliteit van leven is. De zorgverlener helpt om aan te geven wat de gevolgen van een behandeling zouden kunnen zijn. Patiënten kunnen, zo mogelijk met naasten, dan bedenken wat dat voor hun eigen leven betekent. Door goed in gesprek te zijn, kunnen we samen bepalen wat de juiste behandeling is voor een individuele patiënt.

Patiëntervaringen

Tegenwoordig stellen we meer vragen aan patiënten over hun ervaringen. Daardoor weten we van grotere groepen patiënten bijvoorbeeld hoe de ervaren pijn was na een bepaalde operatie, hoe snel patiënten weer mobiel waren of hoe angst of onzekerheid bleef spelen. Doordat patiënten hun feedback geven en bijvoorbeeld vragenlijsten over de door hen ervaren uitkomsten van de zorg (PROMs) invullen, kunnen andere patiënten hun afwegingen weer beter maken.

Medische uitkomsten

Daarnaast meten we zelf medische uitkomsten, bijvoorbeeld het aantal heroperaties, wondinfecties en overlijdens. We vinden het belangrijk hier transparant in te zijn en patiëntervaringen en medische uitkomsten met patiënten te bespreken. Zo komen we samen tot een goede afweging. We noemen dit Samen Beslissen. Zo komen we samen tot toegevoegde waarde en een continue verbetercyclus van onze zorg.

Patiënten denken mee in hoe we de zorg organiseren

Patiënten zijn in de eerste plaats natuurlijk nauw betrokken bij hun eigen zorgtraject. In de tweede plaats helpt het ons als patiënten meedenken in het verbeteren van onze zorg. Om de zorg te verbeteren hebben we het perspectief en de feedback van patiënten nodig. Daarom vragen we mensen om deel te nemen aan focusgroepen of spiegelbijeenkomsten. Met patiënten hebben we onder anderen het volgende ontwikkeld:

  • de regionale zorg(paden) bij HartNet
  • de keuzehulp nierkeuze.nl
  • een passende behandeling voor de oudere oncologische patiënt

De cliëntenraad van het UMCG heeft ook een rol in het verder vormgeven van waardegedreven zorg. Zo borgen we dat de patiënt centraal staat in de ontwikkeling van onze zorg.

We organiseren een zorgnetwerk om de patiënt

Als UMC werken we al heel lang samen met allerlei zorgorganisaties. We hebben nauwe afstemming over de zorg van patiënten met bijvoorbeeld huisartsen, we delen pro-actief onze kennis en initiëren veel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Om deze kwaliteit van zorg verder te verbeteren – en ook toegankelijk te houden op de lange termijn – zetten we meerdere stappen in samenwerking.

We gaan meer en meer werken in zogenaamde ‘zorgnetwerken’ bestaande uit diverse zorgaanbieders. Door deze netwerken kunnen we de zorg echt rondom de patiënt organiseren, vanuit de behoeften van de patiënt. Dichtbij huis als het kan, en iets verder weg als het moet. De patiënt ervaart zo steeds vaker één aanspreekpunt, dezelfde afspraken, dezelfde informatievoorziening en geen dubbele onderzoeken meer. Zo organiseren we en verbeteren we de zorg rondom de patiënt. Bekijk ons voorbeeld van HartNet.

Gezond leven en leefstijl zijn belangrijke onderwerpen in onze zorg. Zo gezond mogelijk zijn en zo gezond mogelijk leven (leefstijl) zijn van belang voor iedereen. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van leven van onze patiënten en het verminderen van de ziektelast.

Op verschillende manieren werken we aan leefstijl. Onder anderen door de inzet van leefstijladviseurs voor advies en tips, diverse specifieke leefstijlinterventies, revalidatie- en leefstijlprogramma’s en nauwe samenwerking met onder andere diëtisten en fysiotherapeuten in de eerste lijn.