Moleculaire Tumorboard Groningen

De Moleculaire Tumorboard (MTB) is het platform voor de implementatie van een gepersonaliseerd behandelplan voor zeldzame en lastig-te-interpreteren moleculaire veranderingen bij oncologie patiënten. De MTB Groningen geeft een up-to-date behandeladvies voor kankerpatiënten binnen het UMCG en in de noordelijke regio, maar ook daarbuiten.

De MTB Groningen bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende specialisten, zoals klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP), pathologen, medisch oncologen en longartsen. De UMCG-MTB werkt volgens de meest recent vastgestelde landelijke richtlijnen.

Zij bestuderen en bespreken moleculaire veranderingen in de tumor in combinatie met de klinische gegevens van een patiënt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uitgebreide zoekopdrachten in openbare en klinische databases, de expertise van MTB-leden en de eerder opgedane ervaring met patiënten die in de MTB besproken zijn. Daarnaast kan bij onbekende moleculaire veranderingen ook gebruik gemaakt worden van het modelleren van eiwitstructuren om een voorspelling te doen over de binding van specifieke geneesmiddelen. Zo komt de MTB tot een optimaal behandeladvies dat past bij de individuele patiënt.

Moleculaire diagnostiek steeds belangrijker

De moleculaire diagnostiek helpt ons om tot een betere diagnose, prognose en/of behandeladvies van kankerpatiënten te komen. Het is een steeds belangrijker onderdeel van de oncologische pathologie. Bij een groeiend aantal kankerpatiënten brengen we op basis van het weefselbiopt, en steeds vaker ook in plasma, de tumor-specifieke moleculaire veranderingen in kaart waarvoor specifieke behandelingen beschikbaar zijn. De klinisch-relevante veranderingen rapporteren we in het pathologie-verslag, vaak voorzien van een klinische interpretatie.

Complexere moleculaire uitslagen

Het aantal predictieve moleculaire markers groeit. Daardoor vinden we steeds vaker zeldzame, onbekende of lastig-te-interpreteren moleculaire veranderingen. Ook zien we vaker combinaties van verschillende moleculaire veranderingen. Zonder aanvullende klinische informatie is hiervoor geen eenduidig behandeladvies mogelijk. Juist voor deze categorie moleculaire uitslagen kan de MTB, in combinatie met beschikbare klinische gegevens, bijvoorbeeld op verzoek van de behandelend arts een weloverwogen behandeladvies uitbrengen.

Advies aanvragen Moleculaire Tumorboard Groningen

Behandelend artsen kunnen een behandeladvies voor hun patiënt aanvragen bij de MTB. De MTB bespreekt deze aanvragen elke vrijdag. Na deze vergadering nemen we contact met u op. Mail de volgende gegevens naar [email protected] en wij zorgen dat uw aanvraag besproken wordt:

 • uw adviesaanvraag
 • het UMCG-PA-nummer
 • geboortedatum van de patiënt (let op: geen persoonsinformatie over de e-mail sturen)
 • uw naam, emailadres en telefoonnummer
 • achtergrondinformatie over patiënt om de casus te kunnen beoordelen, zoals voorgeschiedenis, lijn/type behandeling (chemotherapie, targeted therapy), performance score
 • welke informatie u van ons wilt ontvangen (graag gerichte vraag stellen)

Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • de betekenis van het moleculair resultaat in het pathologie-verslag
 • de behandeling van ongewone of onbekende moleculaire veranderingen
 • mogelijke bijwerkingen en het te verwachten resultaat van een behandeling
 • moleculaire tumorveranderingen tijdens de behandeling
 • nieuwe of alternatieve mutatie-gerichte medicatie en behandeling in studieverband
 • de betekenis van mutatie-heterogeniteit, bijvoorbeeld moleculaire verandering in een deel van de tumor
 • de betekenis van PD-L1-expressie en mogelijkheden voor immuuntherapie.
 • resultaten van andere technieken dan mutatie-analyse, bijvoorbeeld FISH, methylatie testen, MLPA
 • het testen op circulerend tumor-DNA bij te weinig materiaal

Heeft u nog vragen?

U kunt ons een e-mail sturen.