Dr. Marieke Eldering Psychiater

'Sinds 2016 werk ik als psychiater binnen het cluster Stemming en Angst. Het verkrijgen van vertrouwen, het mogen bijdragen aan de uitvoer van zorgvuldige diagnostiek en het meedenken in de best passende behandeling, beschouw ik als een groot goed. Het doormaken van een depressie heeft immers een grote impact op het dagelijks leven van een patiënt. Het is dan ook van groot belang om verschillende afwegingen (mogelijk met naasten) te bespreken met als doel de hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Het werken in het UMCG is voor mij inspirerend, gezien de combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, wat maakt dat alles bij elkaar komt en versterkt.'

M. Eldering

Functies en werkzaamheden

  • Aandachtsgebied: Stemmingsstoornissen
  • CBASP therapeut
  • SENZA trainer
  • A-Opleider psychiatrie UCP, UMCG

Werkzaam in de psychiatrie sinds 2004. 

BIG-nummer: 59059797601

Vooropleiding en (na)scholing

Ik heb geneeskunde en psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG de opleiding tot psychiater gevolgd in combinatie met een promotie-traject.

A-opleider Psychiatrie

'In september 2022 ben ik gestart als A-opleider Psychiatrie, samen met Frank van Es in de rol van plaatsvervangend opleider. Samen met de betrokken supervisoren streven we naar een prettig opleidingsklimaat en een uitdagende opleidingstijd van onze aios. Daarbij zijn verbinding, transparantie, voorspelbaarheid van de organisatie en brede kennismaking met het vak essentiële elementen, zodat de opleiding optimaal kan bijdragen aan zowel professionele ontwikkeling als aan persoonlijke groei.

In contact met de aios werk ik vanuit vertrouwen en ben oprecht geïnteresseerd in het individu die werkt aan zijn eigen doelen. Vanuit een veilige basis ontstaat er dan ruimte voor reflectie.'

Wil je meer informatie over de visie, de begeleiding en de mogelijkheden binnen de opleiding? Bekijk dan de video's op YouTube.

Voor vragen rondom opleiding kunt u mij bellen via het secretariaat van de opleiding van het UCP: (050) 361 28 07. U kunt ook een mail sturen [email protected].

Contact

U kunt mij bellen via de polikliniek van het UCP. U kunt ook een mail sturen.