Dr. Meindert Crop Internist-nefroloog

'Ik vind het belangrijk dat een patiënt na uitgebreide uitleg de ziekte beter begrijpt en dat we samen zoeken naar de meest passende behandeling.

Daarnaast heb ik een bijzondere interesse om het elektronische patiënten dossier (EPD) te verbeteren. Hiermee hoop ik dat zorgverleners makkelijker, beter en leuker met het EPD kunnen werken en dat patiënten hun gegevens beter kunnen inzien om meer betrokken kunnen zijn.'

Functies en werkzaamheden

  • Aandachtsgebieden: chronisch nierfalen, hemodialyse en niertransplantatie
  • Coördinator non-trauma op de spoedeisende hulp (SEH) van het UMCG
  • Projectleider 'nierteam-aan-huis': informatie over nierfalen en nierfunctie vervangende behandeling aan patiënten en hun naasten.
  • Voorzitter landelijk overleg nefrologie in ziekenhuizen met Epic als EPD en lid van het EPD Kernteam Medisch van het UMCG.

BIG-nummer: 69066527401

Prijzen

  • Young Investigator Award American Transplant Congress 2007
  • Young Investigator Award European Transplant Congress 2009
  • Proefschriftprijs Prof. Dr. Jon J. van Rood (Nederlandse Transplantatie Vereniging) 2012

Contact

U kunt mij bellen via het secretariaat niertransplantatie tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt mij ook een bericht sturen via mijnUMCG of via e-mail.