LH-HR test

Een LH-RH test is een onderzoek om te achterhalen of er bij uw kind sprake is van een te vroeg optredende puberteit.

Uw kind mag voor de test gewoon eten en drinken. Een verpleegkundige brengt een infuus in bij uw kind. Via het infuus krijgt uw kind een teststof toegediend. Deze teststof beïnvloedt de hormoonproductie van het lichaam. De verpleegkundige neemt zowel voor als na het toedienen van de teststof een aantal malen bloed af via het infuus. Het afgenomen bloed gaat naar het laboratorium voor onderzoek.
Het onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur.

Uitslag

Na twee weken bespreekt de arts met u de uitslag. U krijgt hiervoor een belafspraak.

Broertjes en zusjes

Het is raadzaam om geen andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. Er is geen opvang en het is belangrijk dat u uw volledige aandacht kunt richten op uw kind dat het onderzoek ondergaat.

Brochure LH-RH test (pdf | 52 kB)