Leverresectie

Om uitzaaiingen in de lever te verwijderen is het soms nodig om een deel van de lever weg te halen. De lever bestaat uit 8 segmenten. Per segment kunnen verschillende types resecties worden uitgevoerd.

Methodes resectie

De resectie kan op twee manieren worden uitgevoerd: via een snee in de buik (open procedure) of via een kijkoperatie (laparoscopische procedure).

Open procedure

Bij de open procedure maakt de chirurg een snee in uw buik vlak onder de ribbenboog. Het is een grote snee, omdat de lever onder de ribben ligt en de chirurg er voor het verwijderen van het aangedane deel wel goed bij moet kunnen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van de lever te verwijderen:

  • wigresectie (het aangedane gedeelte wordt uit de lever gesneden)

  • segmentresectie (het verwijderen van één of meer van de acht segmenten waarin de afwijking zich bevindt)

  • hemihepatectomie (een helft van de lever wordt weggenomen)

  • extended hemihepatectomie links/rechts (verwijderen van een extra grote leverhelft links of rechts)

  • of een combinatie van van bovengenoemde mogelijkheden.

Laparoscopische procedure

In sommige situaties is het mogelijk om de operatie laparoscopisch uit te voeren via kleine sneetjes in de buik. Dit heeft als voordelen dat er kleine littekens overblijven en dat het herstel meestal sneller verloopt.

Succes leverresectie

Het succes van de leverresectie hangt af van:

  • de plaats van de tumor

  • aantal tumoren

  • grootte van de tumoren

  • grootte van het resterende deel van de lever.

Rest lever

De restlever groeit binnen een aantal weken weer aan, vaak tot het oorspronkelijke formaat. Het is goed mogelijk te leven met een lever van 30%. Dit komt doordat de restlever gaat groeien na de resectie, als compensatie voor de verwijderde lever.