Leverembolisatie

Als de aandoening aan één leverhelft te groot is om te verwijderen, is het mogelijk om dit deel te emboliseren.

De embolisatie vindt plaats op de afdeling Radiologie. Hierbij schuift de radioloog een slangetje via de ader in uw lies. Vervolgens wordt dit slangetje verder opgeschoven tot in de aangedane leverhelft.  Hier wordt door de radioloog een trombus, verstopping in het bloedvat gedaan waardoor de bloedvoorziening van deze leverhelft wordt voorkomen. Dit betekent da deze leverhelft gaat schrompelen en als reactie daarop gaat de andere helft van de lever groeien om de taken over te nemen.

Na circa vier weken is de goede leverhelft voldoende uitgegroeid en kan de aangedane (en geëmboliseerde) leverhelft worden verwijderd.