Leverbiopsie onder echogeleide

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een leverbiopsie. Bij een biopsie – ook wel punctie genoemd – neemt de radioloog stukjes weefsel weg voor verder onderzoek

Hulpmiddelen bij het onderzoek

Bij dit onderzoek gebruikt de radioloog een echoapparaat. Tijdens een echografie ‘kijkt’ de radioloog met geluidsgolven in uw lichaam. Dit doet geen pijn. U voelt u het drukken van de kop (transducer) van het echoapparaat wel. De geluidsgolven kunt u niet horen of voelen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vier uur voor het onderzoek niet mag eten, drinken en roken.

Mogelijk voelt u zich na het onderzoek slecht. Het is daarom verstandig iemand mee te nemen zodat u na het onderzoek niet alleen naar huis hoeft te gaan.

Voorbereiding bij zwangerschap

Het onderzoek is niet schadelijk voor het ongeboren kind. Toch wil de radioloog graag weten of u (mogelijk) zwanger bent. U kunt hiervoor bellen met (050) 361 21 69.

Voorbereidingen bij suikerziekte

U mag 4 uur voor dit onderzoek niets meer eten of drinken. Misschien is het daarom goed om contact op te nemen met uw behandelende arts, voor een eventuele aanpassing van uw dieet en/of insulinedosis op de dag van het onderzoek.

Voorbereidingen bij medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt dan mag u die voor het onderzoek innemen met een beetje water, ondanks dat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u antistollingsmedicijnen zoals Sintrom of Ascal? Overleg dan met de arts die ze heeft voorgeschreven of u er voor het onderzoek mee kunt stoppen.

Een controle van de stollingstijd van uw bloed is altijd nodig, ongeacht of u tijdelijk kunt stoppen met uw antistollingsmedicijn. Deze controle vindt plaats bij het laboratorium van het Hartcentrum. Hier neem een laborant wat bloed van u af om de stollingstijd te controleren. U wordt daar een uur voor het onderzoek verwacht. Als u bent opgenomen, komt een laborant op de afdeling om bloed af te nemen. De uitslag van deze controle kan betekenen dat het onderzoek niet doorgaat. In dat geval volgt overleg met uw arts.

Het onderzoek

U meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtkamer. De radiologisch laborant haalt u op en brengt u naar de onderzoekskamer. U krijgt hier eerst uitleg over het verloop van het onderzoek.

Na de uitleg ontbloot u uw bovenlichaam en gaat u op uw rug op een onderzoektafel liggen. Daarna zoekt de radioloog met het echoapparaat tussen of onder uw ribben aan de rechterkant een gunstige plaats voor de biopsie. Als die is gevonden, desinfecteert hij uw huid en brengt een plaatselijke verdoving aan. Dit is vaak pijnlijk. De radioloog prikt in uw lever aan met een speciale naald die op de 'kop' van het echoapparaat is bevestigd en haalt kleine stukjes leverweefsel weg. Dit gebeurt meestal een aantal keer zodat er voldoende weefsel voor microscopisch onderzoek is verzameld. De punctie kan pijnlijk zijn, maar gaat snel. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengt de radiologisch laborant u naar de wachtkamer. Hier blijft u drie kwartier. In die tijd kijken we of alles goed met u gaat. Als alles goed gaat, mag u na die tijd weer naar huis. Soms is het nodig dat u een nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Als u naar huis kunt, kunt u het beste de rest van de dag rust nemen. Ga zoveel mogelijk op de kant liggen waar geprikt is om nalekken te voorkomen. De dag na het onderzoek kunt u weer uw normale werkzaamheden hervatten. Wel is het raadzaam de eerste twee dagen niet te gaan sporten of zwaar te tillen. U kunt gedurende één á twee dagen een weeïg gevoel hebben. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Hij vertelt u ook wanneer en hoe u de uitslag krijgt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vóór, tijdens of na het onderzoek nog vragen, dan kunt deze gerust stellen. U kunt ons ook bellen tussen 8.00 en 9.30 uur.