Lever- en miltscintigrafie

​Een lever- en miltscintgrafie is een onderzoek waarbij opnamen worden gemaakt van uw lever en milt. U krijgt voor dit onderzoek een radioactieve vloeistof toegediend.

Door de toediening van de radioactieve stof kan de arts het functioneren, de grootte en de vorm van deze organen beoordelen.
De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving. Het onderzoek heeft geen bijwerkingen.

Voorbereiding

Voor een lever- en miltscintigrafie is geen speciale voorbereiding nodig. U mag normaal eten en drinken.

Bent u zwanger (of denkt u dat te zijn) of geeft u borstvoeding, neem dan van tevoren telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Het onderzoek kan in overleg met uw behandelend arts zo nodig uitgesteld worden.

U krijgt de radioactieve vloeistof via een ader in uw arm toegediend. Afgezien van de injectie merkt u hier niets van. Via het bloed wordt deze stof opgenomen in uw lever en milt. Na twintig minuten inwerktijd worden er opnamen gemaakt van uw lever en milt in verschillende richtingen.

Het onderzoek

U ligt tijdens het maken van de opnamen op een onderzoeksbed met een gammacamera boven en/of onder u. Dit is een groot apparaat dat de (gamma)straling van de radioactieve stof opvangt, waardoor het beeld van uw lever en milt ontstaat. Het is van belang dat u rustig en stil blijft liggen.

Het gehele onderzoek inclusief de twintig minuten inwerktijd duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend arts die uw onderzoek heeft aangevraagd. 

Meer informatie

  • Heeft u vragen over de lever- en miltscintigrafie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur te bereiken op telefoonnummer (050) 361 35 41.

  • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.