Drs. Krista Parlevliet Longarts in opleiding

‘Longgeneeskunde is een divers vakgebied. De afwisseling tussen acute en chronische zorg en de verwevenheid met andere specialismen maken mij enthousiast over mijn opleiding tot longarts. Liefde voor het vak, nauwe samenwerking met collega’s, maar vooral betrokkenheid bij de patiënten en hun naasten vormen voor mij de kern van mijn werk en opleiding.’

K. Parlevliet

Functies en werkzaamheden

  • Longarts in opleiding op verpleegafdelingen, spoedeisende hulp, polikliniek en behandelkamer.

BIG-nummer: 49920818701

Contact

U kunt mij bellen via het secretariaat longziekten van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt mij ook een e-mail sturen.