Drs. Judith Feiken Logopedist

“Maakt niet uit HOE, als we elkaar maar begrijpen!”

J.F. Feiken

Functies en werkzaamheden

 • Aandachtsgebieden: afasie (waaronder PPA), spraakapraxie, dysartrie, en de ontwikkeling van een logopedisch platform met digitale meetinstrumenten en therapeutische oefenprogramma’s.
 • Klinische linguïstiek
 • Docent
 • Coördinator Afasieteam Neurorevalidatiecluster (NRC) en daarnaast promovendus bij de RUG.

Wetenschappelijke publicaties

 • De Cock, E., Batens, K., Feiken, J., Hemelsoet, D., Oostra, K., & De Herdt, V. (2021). The feasibility, usability and acceptability of a tablet-based aphasia therapy in the acute phase following stroke. Journal of Communication Disorders, 89, 106070. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106070
 • Berdal, S., Døli, H. R., Hide, Ø., Hvistendahl, A. K., Haaland-Johansen, L., Kirmess, M., ... & Senneset, T. (2020). DIAS–Diagnostisk verktøy for taleapraksi.
 • Feiken, J.F (2019). Speech Therapy Applicatie (stapp), verlengstuk van de logopedische therapie bij afasie en spraakapraxie. 'Wat zeg je?', Vlaamse afasievereniging. 2019, 39/ 3 (sept-nov.).
 • Feiken, J.F., Links, P.J.  & Hüttmann, A. (2020) Modulespecifieke Therapie (MST) bij afasie Beschrijving van de behandelmethodiek en de benodigde diagnostiek. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Jonkers, R., Feiken, J.F. & Stuive, I. (2017). Diagnosing Apraxia of Speech on the Basis of Eight Characteristic Signs. Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology,  41, 3, 303-319.
 • Feiken, J.F. (2016). Handleiding Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak: TIAS. Haren: Centrum voor Revalidatie.
 • Feiken, J.F., Santens, P. & Ruiter, M. B. (2015). Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 20, 198-215.
 • Feiken, J.F. & Lettinga A.T. (2014). Op weg naar een digitaal Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde,6, p285-287.
 • Gilbers, D. Jonkers, R., Scheer, F. van der, & J. Feiken (2013) On the force of articulation in the foreign accent syndrome. In:  Gooskens, C. & Van Bezooijen, R. (Eds.) Phonetics in Europe. Hamburg: Peter Lang, pp. 11-33.

Prijzen

 • 2020 – Nominatie Harry Moeskops Bokaal: Voor personen die iets hebben betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie.
 • 2018 - Beatrixoord Noord-Nederlandprijs: Voor de bijdrage aan de revalidatiebehandeling van mensen met een spraakapraxie.
 • 2011-  Kwaliteitsprijs UMCG Centrum voor Revalidatie: Voor het ontwikkelen van het Scholingstraject Logopedie.

Contact

U kunt mij een e-mail sturen.