Het coronavirus: hoe gaan we daarmee om?

Het is veilig om naar het UMCG te komen. Hieronder leest u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En welke regels er gelden wanneer u naar het UMCG komt. Uw geplande afspraken gaan door. Als uw afspraak niet doorgaat, dan nemen we contact met u op.

Algemene regels

 • Help om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Desinfecteer uw handen bij de ingang van het UMCG en bij de ruimte waar u moet zijn in het UMCG. Bekijk op YouTube hoe je dat doet.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Als het niet anders kan mag u 1 volwassen begeleider meenemen naar uw afspraak. Neem geen kinderen mee.
 • Voor het BKZ geldt ook dat 1 ouder welkom is bij een afspraak. Neem geen broertjes en zusjes mee, omdat we anders geen 1,5 m afstand kunnen houden.
 • Houd in het UMCG zoveel mogelijk rechts. Dat helpt u om 1,5 meter afstand te houden.
 • Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. Daarom hebben we bijvoorbeeld slimme looproutes en plekken voor plexiglas.
 • Draag overal en altijd in het UMCG een mondkapje. Ook binnen 1,5 meter, als u zit en op de kamer van de patiënt. Dit is om besmettingen van onze patiënten en medewerkers te voorkomen. Draagt u geen mondkapje? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw zorg. Bekijk op YouTube hoe je een mondkapje gebruikt.

Lees de poster bij de ingang van de polikliniek met de regels waar u zich aan moet houden.


Zo houden we het virus buiten de deur

In het UMCG doen we ons best om het coronavirus buiten de deur te houden. In Nederland gelden per eind september veel maatregelen niet meer. In de ziekenhuizen blijven bepaalde regels nog bestaan. We houden het veilig door:

 • 1,5 meter afstand van elkaar en te houden
 • een mondneusmasker te dragen in de openbare ruimten van het UMCG
 • goede ventilatie
 • vaak en goed onze handen te wassen
 • thuis te blijven bij klachten
 • ons te laten testen bij klachten, ook als we gevaccineerd zijn
 • in de zorg persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals een mondneusmasker

Deze regels gelden voor gevaccineerde mensen en niet gevaccineerde mensen. Want ook met een vaccinatie kan het virus worden doorgegeven aan iemand anders. En we weten niet hoe lang een vaccinatie werkt. Daarom blijven alle maatregelen nodig.
 

Informatie voor patiënten

Sommige afspraken op de poliklinieken zijn veranderd in een telefonische afspraak. En als het kan, krijgt u een video-afspraak.

Doe thuis de coronacheck in mijnUMCG. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw afspraak. Heeft u geen mijnUMCG? Doe dan de coronacheck op coronacheck.umcg.nl

Draag overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook als u zit  en op 1,5 meter afstand van anderen. En op de kamer bij de patiënt. 

Maakt u zich zorgen? Of heeft u gezondheidsklachten? Bel dan uw huisarts of uw behandelaar. Ook als u geen afspraak heeft.

Openingstijden Coronapolikliniek

Inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag

 • 9.00 - 12.00 uur
 • 14.00 - 16.00 uur

Bloedafname kan vanaf 10.00 uur.

Inloopspreekuur weekend

 • 9.00 - 11.00 uur

Bloedafname kan vanaf 10.00 uur.

Operatie of behandeling

Wordt u opgenomen in het UMCG voor een operatie of behandeling waarbij u onder narcose gaat? U moet dan de dag van tevoren een coronatest in het UMCG doen. We bellen u voor een afspraak. De afdeling vraagt u dan ook of u klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals:

 • verkouden
 • niesen
 • hoesten
 • keelpijn
 • kortademigheid
 • geur- en smaakverlies
 • koorts, uw temperatuur is hoger dan 38 graden

Bel ons ook als u:

 • in de 14 dagen voor uw afspraak een test heeft gehad waaruit bleek dat u corona heeft.
 • thuis in quarantaine bent omdat dit moet van de GGD.
 • in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest met een oranje of rood reisadvies?

We bespreken dan samen of de opname door kan gaan. 

Doe thuis de coronacheck in mijnUMCG. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw opname. Heeft u geen mijnUMCG? Doe dan de coronacheck op coronacheck.umcg.nl.  

Vaccinatie

Een opname in het UMCG is geen reden voor voorrang binnen het landelijke vaccinatieschema. U wordt dus gewoon volgens dat schema gevaccineerd, door de huisarts of de GGD. We vaccineren alleen enkele hoog risicogroepen. Lees wie precies in die groep vallen. Hoort u niet tot een van deze groepen, dan krijgt u geen vaccinatie in het UMCG.

Nog niet gevaccineerd?

Bent u nog niet gevaccineerd? Dan kunt gewoon geopereerd worden. Is er een reden om daarvan af te wijken dan bespreekt uw arts dat met u. Twijfelt u zelf? Overleg dan met uw arts.

Kort geleden gevaccineerd?

Bent u kort geleden gevaccineerd? Er moet minimaal 48 uur tussen de vaccinatie en operatie zitten. Als u na 48 uur nog klachten heeft van de vaccinatie, dan kunt u ook nog niet geopereerd worden. Laat dat dan weten aan uw arts of diegene van wie u de oproepbrief heeft gekregen. Overleg als u twijfels heeft of de operatie door kan gaan.

Afspraak voor vaccinatie?

Heeft u een vaccinatieafspraak bij de GGD of de huisarts in de periode dat u bent opgenomen in het UMCG? Plan dan een andere vaccinatieafspraak in. Vaccinatie kan niet in het UMCG.

 • Het is veilig om naar het UMCG te komen. Als u een afspraak heeft op een polikliniek kunt u gewoon komen, behalve als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Als uw afspraak niet doorgaat, dan nemen we contact met u op. Doe thuis de coronacheck in mijnUMCG. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw afspraak. Heeft u geen mijnUMCG? Doe dan de coronacheck.

  Bel de polikliniek 2 dagen voor uw afspraak als u klachten heeft die horen bij  het nieuwe coronavirus, zoals:

  • verkouden
  • niesen
  • hoesten
  • keelpijn
  • kortademigheid
  • geur- en smaakverlies
  • koorts, uw temperatuur is hoger dan 38 graden

  Bel ons ook als u:

  • in de 14 dagen voor uw afspraak een test heeft gehad waaruit bleek  u corona heeft.
  • thuis in quarantaine bent omdat dit moet van de GGD.
  • in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest met een oranje of rood reisadvies?

  Kom alleen naar uw afspraak. Als het niet anders kan mag u 1 volwassen begeleider meenemen naar uw afspraak. Neem geen kinderen mee. Voor het BKZ geldt ook dat 1 ouder welkom is bij een afspraak We verzoeken broertjes en zusjes niet mee te nemen. Omdat we anders geen 1,5 m afstand, die binnen het UMCG nog geldt, kunnen houden.

  Kom 5 minuten voor uw afspraak naar de polikliniek. Zo voorkomen we volle wachtruimtes.

  We willen in het UMCG besmettingen voorkomen. Daarom draagt u overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook als u zit en op 1,5 meter afstand van anderen. En op de kamer bij de patiënt. 


 • Heeft u luchtwegklachten en/of koorts, maar uw afspraak moet doorgaan? Dan is uw afspraak bij de Corona polikliniek. Hier onderzoeken we of u misschien het coronavirus heeft. Daarna is de afspraak waar u eigenlijk voor komt. De polikliniek is voor patiënten:

  • die al patiënt bij ons zijn 
  • voor wie uitstel van de behandeling of het onderzoek niet mogelijk is om medische redenen
  • voor wie een telefonische afspraak niet mogelijk is om medische redenen
  • van wie de huisarts de afspraak niet kan overnemen

  De polikliniek heeft een eigen ingang. Deze is gescheiden van andere poliklinieken en verpleegafdelingen. Dit doen we om verspreiding van het virus in het UMCG te voorkomen. Daarom draagt u overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook als u zit en op 1,5 meter afstand van anderen. En op de kamer bij de patiënt. 


 • Uw geplande afspraak voor een operatie of behandeling gaat door. Als uw afspraak niet doorgaat, dan nemen we contact met u op.

  Doe thuis de coronacheck in mijnUMCG. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw operatie of behandeling. Heeft u geen mijnUMCG? Doe dan de coronacheck.

  Bel de afdeling 2 dagen voor uw operatie of behandeling als u klachten heeft die horen bij  het nieuwe coronavirus, zoals:

  • verkouden
  • niesen
  • hoesten
  • keelpijn
  • kortademigheid
  • geur- en smaakverlies
  • koorts, uw temperatuur is hoger dan 38 graden

  Bel ons ook als u:

  • in de 14 dagen voor uw afspraak een test heeft gehad waaruit bleek dat u corona heeft.
  • thuis in quarantaine bent omdat dit moet van de GGD.
  • in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest met een oranje of rood reisadvies?

  We bespreken dan samen of de opname door kan gaan. 

  We willen in het UMCG besmettingen voorkomen. Daarom draagt u overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook als u zit en op 1,5 meter afstand van anderen. En op de kamer bij de patiënt. 


 • Bent u besmet met het nieuwe coronavirus en komt u met een taxi naar het UMCG? Of hoest u, bent u verkouden of heeft u koorts, maar u bent nog niet getest op het virus? Lees dan eerst de regels van het RIVM over taxivervoer van COVID-19 patiënten.


Informatie voor bezoekers

Horeca

Sinds 5 juni is het terras van het Grand Café bij de hoofdingang weer door iedereen van binnen en buiten het UMCG te bezoeken. Dit geldt ook voor het terras van de Delimarché bij de fontein. Het restaurant is alleen open voor medewerkers. 

 • Wilt u op bezoek komen bij een patiënt in het UMCG en op locatie Beatrixoord dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Per patiënt maximaal 2 bezoekers per dag. En niet meer dan 1 bezoeker tegelijk. Bij voorkeur 1 bezoeker in de middag en 1 bezoeker in de avond. De bezoekers mogen niet samen komen en dan elders in het UMCG op elkaar wachten. Een kind mag met een begeleider op bezoek komen. Bij het UCP, Beatrix Kinderziekenhuis, de Intensive Care afdelingen en de Covid-afdelingen geldt een andere bezoekregeling. Vraag hier op de afdeling naar.
  • U komt niet als u koorts heeft of luchtwegklachten zoals verkoudheid, niesen of hoesten, keelpijn en kortademigheid. Of als u niets meer proeft of ruikt. Dit geldt ook voor kinderen.
  • U komt ook niet als u wacht op de uitslag van een coronatest of als u thuis in quarantaine bent. Dit geldt ook voor kinderen.
  • Handen wassen is verplicht voor kinderen ouder dan 1 jaar.
  • Kinderen houden 1,5 meter afstand van iedereen, behalve van hun ouder of begeleider.
  • We willen in het UMCG besmettingen voorkomen. Daarom draagt u overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook als u zit en op 1,5 meter afstand van anderen. En op de kamer bij de patiënt. 

  Bezoek aan kinderen

  Per kind maximaal 2 bezoekers per dag, inclusief ouders/verzorgers. Bezoek mag tegelijk komen.  

  Er mag één ouder bij het kind blijven slapen als dat nodig is (rooming-in). Deze ouder krijgt een coronatest. Ook als deze ouder volledig is gevaccineerd. Het is dan toch mogelijk om besmet te zijn en dan anderen te besmetten. Dit willen we voorkomen. De afdeling laat u weten waar en wanneer u wordt getest. 

  Bezoek aan kinderen op de afdeling Neonatologie

  Per kind maximaal 2 ouders/verzorgers/bezoekers per dag. Bezoek is welkom op de afgesproken tijdsblokken.  

  Bezoek aan kinderen op de KinderIC

  Per kind maximaal 2 ouders/verzorgers/bezoekers per dag. 1 ouder/verzorger is de hele dag welkom bij het kind. Ander bezoek alleen tussen 14.00 en 20.00 uur. 

  Bezoek op de zwangerenafdeling

  Iedere patiënt mag per dag bezoek ontvangen van de partner en 1 extra bezoeker. Dit kan niet altijd samen. De voorwaarde is dat op een 4-persoons kamer niet meer dan 4  bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Op een 2-persoonskamer mogen niet meer dan 2 bezoekers tegelijk zijn. Als de andere patiënten ook bezoek hebben kan het dus zijn dat u even moet wachten of dat er slechts 1 bezoeker naar binnen kan.

  Bezoek op de verloskamer / kraamafdeling

  Bezoek is toegestaan van de partner en 2 kinderen van 12 jaar of jonger uit het eigen gezin. Daarnaast is per dag 1 andere bezoeker toegestaan.

  De partner krijgt een coronatest als deze blijft slapen. Ook als de partner volledig is gevaccineerd.

  Bezoek aan afdelingen E2, B4 en het Dagcentrum Comprehensive Cancer Center

  Voor deze afdelingen gelden strengere regels. Bel met (050) 361 23 82 voor meer informatie.


Meest gestelde vragen

Hieronder leest u de meest gestelde vragen aan het UMCG. Meer informatie staat op de website van het RIVM.

 • Bezoekers mogen niet komen als ze luchtwegklachten, koorts en/of reuk- en smaakverlies hebben. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.

  We willen in het UMCG besmettingen voorkomen. Daarom draagt u overal en altijd een mondkapje in het UMCG. Ook binnen 1,5 meter van anderen en als u zit. En op de kamer bij de patiënt. Draagt u geen mondkapje? Dan kan dit  gevolgen hebben voor uw zorg. Bekijk op YouTube hoe je een mondkapje gebruikt.

  • Bij zorg aan patiënten binnen 1,5 meter of bij het werken met patiëntenmateriaal dragen medewerkers een chirurgisch mondneusmasker.
  • Bij de zorg aan patiënten met coronaklachten, dragen medewerkers een chirurgisch mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen.

 • Veel mensen hebben in deze periode last van hooikoortsklachten. Je niest bijvoorbeeld een stuk vaker. Hoe weet je nu of dat niezen wel of niet met je hooikoorts te maken heeft? Of dat het mogelijk door een besmetting met het coronavirus komt? Allergoloog Hanneke Oude Elberink van het UMCG legt uit hoe je weet of je klachten niets te maken hebben met corona


 • Binnen het onderwijs geldt vanaf nu een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Personeel telt hierbij niet mee. In ruimten waar tentamens en examens worden afgenomen geldt geen maximale groepsgrootte.

  Mondneusmaskers blijven binnen alle onderwijs- en vergaderfaciliteiten verplicht. Het mondneusmasker mag alleen af als je zit en 1,5 meter afstand kunt houden


 • Patiënten met verminderde weerstand moeten extra oppassen. Hun kans op besmetting met het coronavirus is net zo groot als bij mensen met een normale afweer. Maar, hun kans op een ernstige longontsteking is wél hoger. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk. Lees meer op onze pagina met tips en adviezen voor patiënten met verminderde weerstand.


 • Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk uw handen goed te desinfecteren.  De video hieronder toont u hoe.

  Voorkom droge handen en handeczeem

  Door vaak wassen en desinfecteren kunt u droge handen en zelfs ernstig handeczeem krijgen. De afdeling Dermatologie heeft daarom adviezen opgesteld.

  Handeczeem 

  Bij handeczeem is uw huid is droog, rood en geïrriteerd en geeft soms een jeukend of trekkend gevoel. Ook kunnen er kloofjes of blaasjes op uw handen zitten. De klachten beginnen vaak op de bovenkant van de hand, tussen de vingers of op de vingertoppen.

  Behandeling

  Gebruik bij het handen wassen lauwwarm water met een milde zeep. Het liefst zeep zonder parfum.  Droog uw handen daarna goed af door uw handen droog te deppen met een handdoek.

  Een beschadigde huid herstelt sneller als u een neutrale aanvettende zalf of crème gebruikt. Het liefst een zonder parfum. U koopt deze bij de apotheek of drogist. 

  Smeer de zalf of crème meerdere keren per dag op uw handen. Smeer niet een te dikke laag. U kunt de aanvettende zalf of crème blijven gebruiken als uw huid weer is hersteld. 

  Bent u thuis, probeer uw handen dan zo veel mogelijk te beschermen. Doe bijvoorbeeld handschoenen aan als u huishoudelijk werk doet waarbij uw handen nat worden. Zorg dat uw handen helemaal droog zijn voor u de handschoenen aantrekt. Draag de handschoenen zo kort mogelijk.

  Helpt dit niet genoeg?

  Blijft u klachten houden, neem dan contact op met uw huisarts. Die kan beoordelen of u een behandeling nodig heeft.


  Video bekijken Scannen
 • Wij kijken goed naar wie we wel en wie we niet testen. We testen onze patiënten, maar ook ons personeel. Op de video hieronder vertelt Alex Friedrich meer over ons testbeleid.


  Video bekijken Scannen
 • Ja, u mag post sturen naar uw familielid of vriend die in het UMCG is opgenomen. Wat we liever niet willen, zijn enorme kaartenacties voor onze patiënten. Onze UMCG-postbezorgers moeten dan veel extra rondes maken. We willen ook binnen het ziekenhuis zo min mogelijk contact tussen mensen. Zo verkleinen we de kans op besmetting.