Hersenbloeding

Een hersenbloeding kan één van de oorzaken van een beroerte/CVA zijn. Bij een hersenbloeding lekt een bloedvat binnen uw hersenen.

Dit kan spontaan gebeuren maar komt vaak voor bij mensen met een langer bestaande hoge bloeddruk.

Er kan ook sprake zijn van een zwakke plek: een aneurysma (een zwakke plek in de vaatwand te vergelijken met een bult op een oude fietsband) of een z.g. vaatmalformatie (aangeboren kluwen van vaten). Andere oorzaken kunnen zijn een ongeval (trauma), een hersentumor of stoornissen van de bloedstolling (meestal door voorgeschreven bloedverdunners).

Het bloed dat uit het vat lekt hoopt zich op tussen de hersencellen. De hersencellen komen daardoor onder druk te staan. Daardoor functioneren ze niet meer goed en/of gaan ze kapot.

Klachten

Kenmerkend voor een beroerte is dat de klachten plotseling ontstaan. Veel voorkomende klachten bij een hersenbloeding zijn:

 • Verlamming aan arm en/of been aan één kant van het lichaam.
 • Een scheefhangende mond.
 • Problemen met taal: niet kunnen praten of wartaal praten en/of niet begrijpen wat er gezegd wordt.
 • Verminderd bewustzijn.
 • Slikproblemen.
 • Moeite met het uitvoeren van handelingen.
 • Dubbelzien of niets meer zien met één oog of aan één kant.
 • Misselijkheid en braken.
 • Hoofdpijn.

Risico-factoren

Risicofactoren voor het krijgen van een hersenbloeding zijn:

 • hoge bloeddruk
 • als complicatie bij het gebruik van bloedverdunners (zoals sintrom)
 • overmatig alcoholgebruik
 • onderliggende ziekten zoals bijvoorbeeld een arterioveneuze malformatie of fistel (vaatkluwen), stapeling van amyloid (een bepaald eiwit) in de bloedvaten of een hersentumor.

Behandeling

De behandeling ven een hersenbloeding hangt af van de oorzaak en ernst van de bloeding. Vaak kan er niet direct iets gedaan worden aan een hersenbloeding.

Bij bloedingen op sommige plaatsen zoals de kleine hersenen (cerebellum) of onder sommige omstandigheden (achteruitgang van het bewustzijn) kan er voor worden gekozen om de bloeding door een neurochirurg te laten opereren en zo de bloeding te stoppen.

Als patiënten een hoge bloeddruk hebben of bloedverdunners innemen, kunnen er medicijnen worden gegeven om de bloeddruk te verlagen of het bloed weer beter te laten stollen. Daarnaast worden ze op een Stroke Care Unit opgenomen. De Stroke Care Unit is speciaal voor de acute opvang van patiënten met een beroerte, zodat alle zorg rondom de patiënt goed wordt gecoördineerd en er snel kan worden ingegrepen bij achteruitgang.