Hairy cell leukemie: over de ziekte

Hairy cell leukemie (HCL), ook wel ‘pluizebolleukemie’ genoemd, is een zeldzame vorm van witte bloedcelkanker.

De oorzaak voor het ontstaan van HCL is niet bekend.

Klachten

Veel HCL-patiënten hebben weinig of geen ziekteverschijnselen. Er kunnen klachten optreden, zoals:

  • een pijnlijk of zwaar gevoel boven in de buik. Dit wordt veroorzaakt door een vergrote milt;
  • infecties, veroorzaakt door een bijkomende afweerstoornis die karakteristiek is voor deze ziekte;
  • bloedarmoede of een verhoogde kans op bloedingen. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van z.g. ‘hairy’ cellen in het beenmerg (hieraan is de naam van de ziekte ontleend).

Behandeling

HCL is uitstekend te behandelen. De behandeling kan per patiënt verschillen. Uw behandelend hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.