Haemangioom in de lever: over de ziekte

Een haemangioom is een kluwen van bloedvaatjes in de lever.

Een haemangioom in de lever wordt vaak bij toeval gevonden en hoeft niet te worden behandeld. Tenzij de omvang zo groot is dat het de patiënt hindert bij zijn bewegingen. Dan kan een operatie worden overwogen.
Er hoeft geen nacontrole plaats te vinden.