UMCG Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde

Het UMCG is een expertisecentrum voor de zeldzame, aangeboren aandoening lymfoedeem. Sommige aandoeningen komen zo weinig voor dat het goed is om de kennis over en het onderzoek naar deze aandoeningen samen te brengen in een expertisecentrum.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expertisecentrum voor de zorg voor patiënten met deze aandoening.

​Wat is aangeboren (primair) lymfoedeem?

Bij aangeboren lymfoedeem zijn vanaf de geboorte minder lymfevaten aanwezig of deze werken minder goed dan normaal. Hierdoor kan een zwelling ontstaan. Soms gebeurt dit al op baby/kinderleeftijd, maar  vaak ontstaat het lymfoedeem in de leeftijd tussen 15 en 35 jaar. Dit gebeurt meestal in de benen en soms ook in de armen. In de eerste jaren wordt de zwelling vaak niet als lymfoedeem herkend, omdat deze dan nog wisselend aanwezig is. Toch is hier dan al wel sprake van beginnend lymfoedeem. Een behandeling is dan wenselijk, want na enkele jaren verdwijnt de zwelling niet meer en is het oedeem permanent aanwezig.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra