Een persoonlijke gezondheidsomgeving

Regelmatig lees of hoor je verhalen over een persoonlijke gezondheidsomgeving, in het kort PGO genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? En wat kun je er straks mee in het UMCG?

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of een website die je kunt gebruiken om gegevens over je eigen gezondheid te verzamelen en ook weer te delen. Dat kunnen gegevens over je voeding zijn, je medicatie maar ook over uitslagen van medisch onderzoek of de behandeling van een ziekte. De gegevens kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld je huisarts, je ziekenhuis of je fysiotherapeut, maar je kunt ze ook zelf verzameld hebben. Al die gegevens kun je bijeen brengen in je PGO en zo krijg je inzicht in je eigen gezondheidssituatie.

Video bekijken Scannen
 • Om het uitwisselen van gezondheidsgegevens veilig en probleemloos te laten verlopen is het landelijke MedMij Afsprakenstelsel opgesteld. Dit zijn de spelregels voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en burgers. Als je aan die standaard voldoet, krijg je als PGO of zorgaanbieder het MedMij label. MedMij is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.


 • Video bekijken Scannen
 • Er zijn er verschillende PGO's, en er komen ook steeds meer bij. Op dit moment zijn er nog maar weinig ziekenhuizen of UMC’s die met een PGO werken, maar dat zal in de toekomst anders worden. Het UMCG bereidt zich er wel op voor. Op de Digitale Zorggids van de Patiëntenfederatie Nederland staat een actuele lijst van MedMij goedgekeurde PGO’s die er al zijn.


 • Ja dat mag. Een PGO is van jou. Wel is het aan te raden om een door MedMij goedgekeurde PGO te kiezen.


  • In een PGO kun je jouw gegevens verzamelen van meerdere zorgverleners, zoals van je fysiotherapeut, je apotheker of je huisarts. In mijnUMCG staan alleen jouw gegevens van het UMCG.
  • In een PGO kunnen dus gegevens uit verschillende bronnen naast mekaar worden gezet (bv. uitslagen van verschillende laboratoria). Voor mijnUMCG is het UMCG de enige bron.
  • In jouw PGO bepaal jij zelf op welk moment je (nieuwe) gegevens over je gezondheid ophaalt. In mijnUMCG toont het UMCG je altijd de nieuwste informatie.
  • Je kunt aan je PGO zelf informatie toevoegen, zoals je gewicht of je hartslag. Maar ook de brieven en mailwisselingen met je arts. In mijnUMCG staat alleen informatie die in je patiëntendossier in het UMCG staat.
  • Je kunt zelf je eigen PGO kiezen. MijnUMCG is het patiëntenportaal dat het UMCG beschikbaar stelt om met jou als patiënt informatie uit te wisselen. Je PGO vervangt niet het medisch dossier, of mijnUMCG.

  Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen een PGO en mijnUMCG.


 • Als patiënt kun je de gegevens die je hebt verzameld in je PGO delen met je zorgverleners in het UMCG. Daardoor kan deze de zorg voor jou nog beter afstemmen op je persoonlijke gezondheidssituatie. En ook op je behoeften en verwachtingen.


  Video bekijken Scannen
 • Als universitair medisch centrum doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is nodig om de zorg te verbeteren. Voor het onderzoek hebben we veel gegevens nodig. De gezondheidsgegevens die je als patiënt hebt verzameld in je PGO, kun je beschikbaar stellen voor dat onderzoek. Maar alleen als je dat wilt en daar toestemming voor geeft.


Samen ontwerpen en ontwikkelen

Binnen het UMCG loopt het Programma PGO waarin de initiatieven die een relatie hebben met persoonlijk gezondheidsomgevingen worden samengebracht. Hieronder valt ook het project 'van Curatie naar Preventie'. Dit project heeft tot doel om de aansluiting van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen op het UMCG in te richten. Door die aansluiting kan het UMCG gezondheidsgegevens uitwisselen met de PGO’s van patiënten. Op die manier kan er samen met de patiënt optimaal en naar diens behoefte worden bijgedragen aan preventie en betere zorg. Om ervoor te zorgen dat de aansluiting op PGO’s ook daadwerkelijk bruikbaar is, werken we samen met onze doelgroepen: de burger/ patiënt, de zorgverlener en de onderzoeker. Zij worden op verschillende manieren betrokken bij de PGO-ontwikkelingen in het UMCG. Zo zijn er klankbordgroepen en werken de doelgroepen mee in de verschillende werkpakketten binnen het project 'van Curatie naar Preventie'. Wanneer je ook mee wilt denken, ben je van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door SNN/ Europese Unie.

logos pgo

Contact

Voor vragen en informatie over ontwikkelingen rond persoonlijke gezondheidsomgevingen in het UMCG kun je contact opnemen met Lisette Eijdems, programmamanager PGO door een e-mail te sturen.