Een persoonlijke gezondheidsomgeving

Regelmatig lees of hoor je verhalen over een persoonlijke gezondheidsomgeving, in het kort PGO genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? En wat kun je er straks mee in het UMCG?

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of een website die je kunt gebruiken om gegevens over je eigen gezondheid te verzamelen en ook weer te delen. Dat kunnen gegevens over je voeding zijn, je medicatie maar ook over uitslagen van medisch onderzoek of de  behandeling van een ziekte. De gegevens kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld je huisarts, je ziekenhuis of je fysiotherapeut, maar je kunt ze ook zelf verzameld hebben. Al die gegevens kun je bijeen brengen in je PGO en zo krijg je inzicht in je eigen gezondheidssituatie.

Hoe zit het met de veiligheid van je gegevens?

Om het uitwisselen van gezondheidsgegevens veilig en probleemloos te laten verlopen is het landelijke MedMij Afsprakenstelsel opgesteld. Dit zijn de spelregels voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en burgers. Als je aan die standaard voldoet, krijg je als PGO of zorgaanbieder het MedMij label. Het UMCG werkt er aan om zo snel mogelijk aan de MedMij afspraken te voldoen. MedMij is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. 

Hoe werkt een PGO?

Wat voor PGO’s zijn er?

Er zijn er verschillende PGO's, en er komen ook steeds meer bij. Op dit moment zijn er nog maar weinig ziekenhuizen of UMC’s die met een PGO werken, maar dat zal in de toekomst anders worden. Het UMCG bereidt zich er wel op voor. Op de Digitale Zorggids van de Patiëntenfederatie Nederland staat een actuele lijst van PGO’s die er al zijn.

Mag ik zelf een PGO kiezen?

Ja dat mag. Een PGO is van jou. Wel is het aan te raden om een door MedMij goedgekeurde  PGO te kiezen.

Wat is het verschil tussen een PGO en mijnUMCG?

In een PGO kun je je gegevens verzamelen van meerder zorgverleners. Dus van je fysiotherapeut, je apotheker of bijvoorbeeld je huisarts. Je kunt deze gegevens bekijken, maar ook delen met anderen, alleen als jij dat wilt. En je kunt er dingen aan toevoegen, zoals je gewicht of je hartslag. Maar ook de brieven en mailwisselingen met je arts.

In mijnUMCG staan alleen de gegevens van het UMCG. Die kun je natuurlijk wel aan je PGO toevoegen. Je  PGO vervangt dus niet het medische dossier, of mijnUMCG.

Wat kun je in het UMCG met een PGO?

Als patiënt kun je de gegevens die je hebt verzameld in je PGO delen met je zorgverleners in het UMCG. Daardoor kan deze de zorg voor jou nog beter afstemmen op je persoonlijke gezondheidssituatie.  En ook op je behoeften en verwachtingen.

Extra waarde PGO volgens oncoloog Gabriëlle Speijer

Wat zou het UMCG nog meer willen?

Als universitair medisch centrum doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is nodig om de zorg  te verbeteren. Voor het onderzoek hebben we veel gegevens nodig. De gezondheidsgegevens die je als patiënt hebt verzameld in je PGO, kun je beschikbaar stellen voor dat onderzoek. Maar alleen als je dat wilt en daar toestemming voor geeft.

Heeft u nog vragen?

Stuur een bericht.