Edwardssyndroom

Na prenatale diagnostiek kan uit vlokken of vruchtwater blijken dat het ongeboren kind Edwardssyndroom heeft, ook wel trisomie 18 genoemd.  

Kinderen met trisomie 18 zijn meestal niet levensvatbaar. Als zij blijven leven, zijn zij verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Meer informatie staat op de site van het erfocentrum.

Trisomie 18 in de zwangerschap

Met echoscopisch onderzoek worden vaak aangeboren afwijkingen gezien. Afwijkingen die op echo gezien kunnen worden zijn:

 • een verdikte nekplooi;
 • hersenafwijkingen;
 • hartafwijkingen;
 • achterblijven in groei;
 • afwijkende stand van de handen en de voeten.


Er is een verhoogde kans op een (late) miskraam. Na 16 weken zwangerschap is deze kans nog bijna 70%.

Het maken van een keuze

Als de diagnose trisomie 18 gesteld wordt voor 24 weken zwangerschap zijn er twee keuzemogelijkheden: 

 1. Afbreken van de zwangerschap. 
  Tot ca 13 weken kan dat door middel van een curettage, daarna wordt de bevalling ingeleid en overlijdt het kind tijdens de bevalling of kort daarna. Als het kind is geboren zijn de uiterlijke kenmerken van trisomie 18 vaak niet opvallend.
 2. Doordragen van de zwangerschap. 
  Er is een verhoogde kans op een (late) miskraam.

Aanvullende informatie

In een gesprek met de gynaecoloog en zo nodig de klinisch geneticus worden de gevolgen van trisomie 18 voor het ongeboren kind uitgebreid besproken. Schroom niet om met vragen contact op te nemen met een medewerker van Klinische Genetica (zie Contactknop).

Via de link hieronder gaat u naar het Erfocentrum, hier vindt u meer informatie over trisomie 18 of het Edwardssyndroom. Ook geven we een link naar engelstalige informatie. 

Gerelateerde informatie