Dr. Eline Overwater Klinisch geneticus

‘Slechts een klein deel van kanker is erfelijk, maar als er sprake is van een erfelijke aanleg dan betekent dit vaak veel voor de patiënt en de familie. Tegelijkertijd kan de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek een belangrijke rol spelen bij een passende behandeling van kanker en bij het voorkomen of vroegtijdig opsporen van kanker. Mijn doel is om mensen die onze afdeling bezoeken zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij hun vragen over erfelijkheid.’

E. Overwater

Functies en werkzaamheden

  • Aandachtsgebied: oncogenetica en bindweefselziekten
  • Betrokken bij de opzet en organisatie van de klankbordgroep Genetica
  • Opleider physician assistants en verpleegkundig specialisten Genetica
  • Promovendus bij de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam-UMC

BIG-nummer: 59915572801

Contact

U kunt mij bellen of een e-mail sturen via het secretariaat en een afspraak maken voor mijn telefonisch spreekuur.