Drs. Eelco Dulfer Basisarts

'De Klinische Genetica is een vakgebied dat continu in beweging is en dat in mijn optiek steeds belangrijker wordt. Door het zoeken naar (aanwijzingen voor) mogelijke erfelijke aandoeningen proberen we niet alleen antwoorden te geven op belangrijke vragen die bij de adviesvrager en familieleden leven, maar geef je hen  soms ook de kans om eventueel mogelijk lijden te voorkomen. Ik vind het daarbij mooi om er voor te zorgen dat  de adviesvrager en zijn/haar familieleden alle juiste informatie ter beschikking hebben om zelf weloverwogen beslissingen te nemen.'

E. Dulfer

Functies en werkzaamheden

  • Aandachtsgebieden: erfelijke bindweefselaandoeningen, familiaire aortapathologie 
  • Lid en coördinator van het Expertisecentrum voor Marfansyndroom en gerelateerde aandoeningen.
  • Bestuurslid Nederlands Netwerk Marfan
  • Coördinator/begeleider verdiepingsstage (M1-coschap) Klinische Genetica 

BIG-nummer: 69064740401

Contact

U kunt mij bellen via het secretariaat en een afspraak maken voor mijn telefonisch spreekuur. U kunt mij ook een e-mail sturen via het secretariaat.