Prof. dr André Wolff Anesthesioloog-pijnspecialist

'1 op de 3 tot 5 mensen heeft pijn. Pijn kan de kwaliteit van leven en het levensgeluk op verschillende manieren in hevige mate beperken. Om te kunnen helpen proberen we de patiënt en zijn of haar pijn goed te begrijpen, de meest passende behandelingen en adviezen aan te bieden, doen we wetenschappelijk onderzoek, leiden we professionals op en geven we onderwijs over pijn en pijngeneeskunde. Het is mijn persoonlijke drive om hier een wezenlijke bijdrage in te kunnen leveren. Samen bouwen aan een betere zorg voor patiënten met ernstige pijn! Daarbij spannen we ons samen met vele partners in om Noord-Nederland van een goed werkend pijnnetwerk van professionals voor de pijnpatienten te hebben te voorzien. Samen zijn we sterk.'

Kleine profielfoto van A.P. Wolff

Functies en werkzaamheden

 • Aandachtsgebieden: bekkenpijn, rugpijn met uitstraling, complexe chronische pijn, kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg
 • Lid van bekkenpijnteam
 • Bouwen aan Pijnnetwerk Noord-Nederland
 • Hoogleraar Anesthesiologie en in het bijzonder Pijngeneeskunde
 • Medisch hoofd UMCG Pijncentrum
 • Voorzitter PA!N, Pijn Alliantie in Nederland
 • Voorzitter multidisciplinaire werkgroep Leidraad Organisatie en Werkwijze Chronische Pijn
 • Voorzitter commissie Wetenschap & Innovatie Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie sectie Pijngeneeskunde
 • Lid Taskforce Chronische pijn
 • Lid werkgroep Haalbaarheid en Implementatie Leidraad Chronische Pijn
 • Counselor EFIC, European Pain Federation
 • Counselor SIP, Social Impact on Pain
 • Lid IASP, International Association for the Study of Pain
 • Lid IPPS, International Pelvic Pain Society
 • Lid Topical editorial board  Clinical Journal of Medicine, sectie Anesthesiologie en Pijngeneeskunde
 • Reviewer voor diverse Journals
 • Voorzitter multidisciplinair pijncongres Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 2023
 • Lid congrescommissie International Forum on Low Back & Neck Pain 2023

Onderzoeker met speciale aandacht voor precisie pijndiagnostiek (methoden om zenuwwegen waarlangs pijn “loopt” beter te begrijpen) en chronische pijn door sensitisatie (toename pijn doordat zenuwweefsel heftiger reageert op prikkels dan normaal verwacht).

Contact

U kunt mij bellen via het secretariaat van het UMCG Pijncentrum van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt mij ook een e-mail sturen.