• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Autosomaal dominante overerving bij kinderen

Print 

Uw kind is verwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Tijdens de eerste afspraak legt een klinisch geneticus of een genetisch consulent u uit welke rol erfelijkheid in uw familie speelt bij het krijgen van een bepaalde erfelijke aandoening.

Tijdens deze afspraak komt het begrip autosomaal dominante overerving ter sprake. In de brochure 'Autosomaal dominante overerving' leest u wat dit betekent.