• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuw aanbod van het Universitair Centrum Psychiatrie

Print 
16 juli 2021

Het Universitair Centrum Psychiatrie wil u als verwijzer graag zo goed mogelijk helpen bij het verwijzen van uw patiënten. Voor reguliere aanmeldingen en voor complexe zorgvragen kon u al bij het UCP terecht. Inmiddels kunt u ook een beroep op het UCP doen bij (dreigende) crisissituaties bij patiënten met acute psychiatrische problematiek. Ook breidt het UCP klinische behandelmogelijkheden voor uw patiënten met een psychische aandoening en somatische co-morbiditeit uit.

Beoordeling en behandeling van patiënten in crisis

Het UCP biedt intensieve zorg aan uw patiënt, die een (dreigende) ernstige en acute psychiatrische crisis doormaakt. Door de behandeling vanuit de ambulante thuissituatie van uw patiënt worden opnames zoveel mogelijk voorkomen en verkort. De behandeling is gericht op stabilisatie en herstel. Ook kunt u bij het UCP terecht met uw urgente vraag om advies met betrekking tot psychiatrische diagnostiek of behandeling.

Binnen kantoortijd doet het UCP zelf de crisisbeoordelingen en kan ook intensief ambulant behandelen op de polikliniek Acute Psychiatrie en de Acute Deeltijdbehandeling (ADB).

U kunt patiënten met acuut psychiatrische problemen aanmelden voor een acute beoordeling (binnen 24 uur) of voor een urgente beoordeling bij de Aanmeldservice van het UCP ((050) 361 88 80). Bij een urgente beoordeling gaat het om een beoordeling die gepland kan worden binnen 14 dagen. Kijk op Verwijsinformatie Universitair Centrum Psychiatrie (umcg.nl) voor meer informatie.

Aanbod voor patiënten met een psychische aandoening en somatische co-morbiditeit

Het UCP breidt de klinische diagnostiek- en behandelmogelijkheden uit  voor uw patiënten met een psychiatrische aandoening en somatische co-morbiditeit. Naast de consultatieve dienst binnen het UMCG en de Medisch Psychiatrische Unit opent het UCP begin september op haar locatie bedden voor deze patiëntencategorie.

Het betreft patiënten met een psychiatrische opname indicatie, die  daarnaast somatische zorg nodig hebben. Vaak is consultatie of medebehandeling door een somatisch medisch specialist vanuit het UMCG nodig.

Heeft u een patiënt waarbij de thuiszorg of wijkverpleging vastloopt als gevolg van psychiatrische co-morbiditeit, dan kunt u overwegen of een korte opname op de afdeling somatiek en psychiatrie zinvol kan zijn om deze situatie tijdelijk te ontlasten en/of het psychiatrisch beeld te stabiliseren.

Nieuw aanbod voor patiënten met een angst- en dwangstoornissen

Vanaf 1 september start een Poli+ groep Angst & Dwang, waarbij uw patiënt gedurende 6 weken (verlenging mogelijk) in een groep wordt behandeld met cognitieve therapie en exposure-therapie.

Tevens wordt een behandeling opgezet voor therapieresistente dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis) door middel van diepe hersenstimulatie (deep brain stimulatie, DBS). De verwachting is dat in het najaar van 2021 de eerste patiënten hiermee behandeld kunnen worden.

Tenslotte willen we u informeren dat de huidige aanmeldstop voor uw patiënten met een angst- en/of dwangstoornis per 1 september a.s. wordt opgeheven.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van het artikel vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de triageverpleegkundige, Contact, telefoonnummer: (050) 361 11 76.