• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Cardiogenetica

Print 
27 mei 2020

​​​In de cardiogenetica houden wij ons zich bezig met de zorg voor patiënten en hun familieleden met erfelijke hartziekten, bijvoorbeeld hypertrofische cardiomyopathie en lang QT syndroom. Wij werken daartoe als cardiologen en klinisch genetici nauw samen in ons door de Nederlandse Federatie Universiteiten (NFU) erkende Expertise Centrum Cardiogenetica van het UMCG. Om erkend te worden als Expertisecentrum is het noodzakelijk dat er kwalitatief hoogwaardige en gestroomlijnde zorgpaden bestaan, en dat de gegevens van deze complexe patiëntenzorg worden aangewend om wetenschappelijke vooruitgang te boeken. 

In concreto wordt er wekelijks op meerdere dagdelen in het UMCG polikliniek cardiogenetica gedaan, inclusief een gecombineerd spreekuur van gespecialiseerd cardioloog en geneticus. De wachttijd bedraagt maximaal 3-4 weken. Verder doen de genetici iedere 4 weken poli in diverse ziekenhuizen in de regio, te weten het Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Antonius Ziekenhuis Sneek, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Isala Klinieken Zwolle en het Deventer Ziekenhuis. HartNet Noord-Nederland ondersteunt deze werkwijze. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot webconsulten, zodat mensen thuis in hun eigen omgeving een consult kunnen krijgen. 

De volgende personen kunnen komen in aanmerking voor uw verwijzing:

 1. personen bekend met een erfelijke hartziekte of de verdenking daarop
 2. personen met in de familie een erfelijke hartziekte
 3. personen met in de familie één of meerdere gevallen van onverklaard plots overlijden onder de 45 jaar.

​​Patiënt/adviesvrager kan worden verwezen door de huisarts (Zorgdomein, polikliniek Hartcentrum UMCG of Genetica) of de behandelend cardioloog. Na uw verwijzing wordt hij/zij opgeroepen en gezien op de polikliniek. Zo nodig zal aanvullend cardiologisch functie-onderzoek worden verricht. Op indicatie zal bloed (DNA-onderzoek) worden afgenomen voor diagnostiek. Van ieder consult komt een gezamenlijke brief van cardioloog en geneticus, eventueel gevolgd door een aparte brief van de cardioloog over aanvullend onderzoek. Later krijgt de patiënt/adviesvrager ook een brief (eventueel inclusief familiebrief), met een kopie aan de verwijzer. 

Het bezoek aan de cardiogenetica-poli is in principe éénmalig; het is niet de bedoeling de behandeling over te nemen, en patiënt/adviesvrager wordt na het consult weer terugverwezen naar de primaire behandelaar/verwijzer.

Nota bene: de kosten verbonden aan bezoek aan polikliniek cardiogenetica en erfelijkheidsdiagnostiek worden vergoed door de verzekeraar.

Wij kunnen inmiddels bogen op zeer ruime ervaring; sinds 2010 zijn in totaal circa 15000 consulten verricht. Iedere week bespreken wij casuïstiek in een multidisciplinair overleg waarbij ook de kindercardiologie, radiologie, vasculaire geneeskunde en pathologie zijn betrokken. Wij zijn beschikbaar voor second opinions en nadere diagnostiek bij complexe casus. 

Nadere informatie kunt u vinden op onze website: hart-erfelijkheid.nl.

Wij streven naar een optimale zorg voor patiënten en familieleden met erfelijke hartziekten in Noord Nederland en trekken hierin graag samen met u op. 

Namens het Expertise Centrum Cardiogenetica :

 • Prof. dr. M. (Maarten) P. van den Berg, cardioloog
 • Prof. dr. R. (Rudolf) A. de Boer, cardioloog
 • Dr. P. (Paul) A. van der Zwaag, klinisch geneticus
 • Dr. I. (Imke) Christiaans, klinisch geneticus