•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

3D: drie praktijken, drie perspectieven, drie stappen. Ervaren effectiviteit van opvoedingsondersteuning door 'nieuwe' jeugdprofessionals

Print 
01 april 2017

​​​​​​​​​​​Kinderen zijn voor hun psychosociale ontwikkeling gebaat bij tevreden en competente ouders die ingebed zijn in een steunend netwerk. Niet voor elke ouder is dit vanzelfsprekend. Daarom loont het te investeren in de opvoedkracht van ouders en in het creëren van steunende opvoednetwerken, zeker wanneer ouders sociaal geïsoleerd leven en/of te maken hebben met één of meer risicofactoren (alleenstaand ouderschap, echtscheiding, armoede, werkloosheid) en opvoedvragen. We noemen deze groep ‘belaste’ ouders. Als zij sterker in hun ouderschap staan en zich gesteund weten door anderen, dan draagt dit bij aan het voorkomen van psychosociale- en gedragsproblemen van hun kinderen.

Doel en werkwijze

Wat doen jeugdprofessionals in de praktijk concreet om belaste ouders te steunen en te versterken zonder te bevoogden? Hoe wordt dit beleefd door de verschillende betrokkenen: professionals, ouders en hun kinderen? En vo​oral: Welke handelswijzen en activiteiten ervaren de jeugdprofessionals, belaste ouders en hun kinderen als succesvol en wat zijn daarin de werkzame factoren die leiden tot steunende opvoednetwerken en een sterke ouderrol?

In het project '3D' worden deze vragen onderzocht in drie veelbelovende praktijken, vanuit drie verschillende perspectieven en in drie verschillende stappen. De drie praktijken worden uitgevoerd op drie verschillende plaatsen in Noord-Nederland:

  • De Huiskamer in het wijkcentrum WIJ Beijum​ in de stad Gronin​gen.
  • Drie groepen van de VVE & O (Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoedondersteuning) in de gemeente Hoogeveen.
  • Twee Alleenstaande Moedergroepen in een plattelandsgebied van de gemeente Veendam.

 

Met de deelnemende partijen in Groningen, Hoogeveen en Veendam wordt een kenniswerkplaats (KWP) ingericht, waarin onderzoekers/docenten en studenten, jeugdprofessionals en ouders in cocreatie die praktijk onderzoeken. Na een voorbereidende fase, waarin de verschillende praktijken uitvoerig worden beschreven, volgen de drie stappen:

  • Luisteren: data worden verzameld binnen de KWP’s met behulp van kwalitatieve interviews en storytelling.
  • Denken: de kwalitatieve data worden geanalyseerd en per praktijk worden patronen beschreven, waarbij generieke patronen verder worden onderzocht.
  • Valideren: de resultaten worden in verschillende focusgroepen besproken, waarna conclusies worden getrokken.


Resultaten e​​n toepassing

De resultaten van het onderzoek worden direct vertaald naar en toegepast binnen verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen. Verder verschijnen er artikelen voor vakbladen, een wete​nschappelijk artikel en ook een verhalenboek, met daarin verhalen van professionals en moeders.

​​Samenwerk​​ing

Dit onderzoek is een samenwerking van TGO (projectleiding), het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groning​en (penvoerder), Compaen onderdeel van de Tintengroep, WIJ Beijum (Gemeente G​​roningen) en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.

Financiers​ en​ looptijd

ZonMw​, april 2017 tot en met april 2019.​​​​