•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderwens

Print 

De meeste mensen die het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG bezoeken, komen omdat een gewenste zwangerschap uitblijft. We beschrijven hier de onderzoeken en behandelingen die dan mogelijk zijn in het UMCG. Met deze informatie kunt u zich voorbereiden op eventuele gesprekken en onderzoeken of behandelingen. Wij stellen onderzoeken of behandelingen voor waarbij we steeds weer uitgaan van de persoon of het paar waar het om gaat. Om die reden zullen niet alle op deze site genoemde onderzoeken en/of behandelingen voor u van toepassing zijn.

Uw eerste afspraak

Uw huisarts of gynaecoloog van een ziekenhuis uit de regio kan u verwijzen naar het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Als wij de verwijsbrief ontvangen, sturen we u enkele invulformulieren toe. Vrouw en man vullen ieder een formulier in met de eigen medische gegevens, bijvoorbeeld over:

  • uw gezondheid;
  • medicijngebruik;
  • eerdere ziektes en/of operaties;
  • eerdere zwangerschappen en eventueel eerder vruchtbaarheidsonderzoek.

Nadat u de formulieren ingevuld heeft teruggestuurd, ontvangt u een uitnodiging voor de eerste  afspraak. Het is mogelijk dat de behandelaar van tevoren toestemming van u vraagt om informatie op te vragen bij eerdere behandelaars. Deze informatie en de ingevulde formulieren zijn nodig om de eerste afspraak goed voor te bereiden.

Handig om te weten

Soms wordt de man gevraagd om al vóór de eerste afspraak een zaadonderzoek te laten verrichten op ons laboratorium. Daarnaast is het belangrijk dat de vrouw dagelijks foliumzuur gebruikt als u zwanger wilt worden.