•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Patiëntveiligheid

Print 

Binnen de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is patiëntveiligheid onderdeel van de dagelijkse aansturing en uitvoering van zorg- en ondersteunende processen. Patiëntveiligheid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Patiëntveiligheidsaspecten worden meegenomen op zowel strategisch als uitvoerend niveau van de afdeling (jaar- en werkplannen).
Patiëntveiligheid is bewust een punt van aandacht binnen Klinische Farmacie en Farmacologie: o.a. bij inkoop en bereiding van medicatie, analyse, opslag en voorraadbeheer.

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie beschikt sinds 2008 over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) volgens NTA 8009. Het VMS is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van de afdeling en wordt jaarlijks geaudit door een externe instelling.

Medicatieveiligheid

Een belangrijk aandachtsterrein binnen patiëntveiligheid is Medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid omvat alle activiteiten die zijn gericht op het proces “voorschrijven – klaarmaken (bereiden en controleren) – afleveren – toedienen – registreren en bewaken van (reacties op) medicatie”.

Medicatieveiligheid is in het UMCG een onderwerp waar zowel de UMCG-zorgafdelingen als de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie mee te maken hebben en ruim aandacht aan besteden.
In het kader van het Veiligheidsprogramma gaat het dan om:

  • Inventarisatie, analyse en beheersing van risico’s in het medicatieproces van voorschrijven tot en met toedienen
  • melden en analyseren van medicatie-incidenten, gevolgd door verbetermaatregelen
  • het voorkomen van medicatie gerelateerde fouten, met gerichte aandacht voor momenten van overdracht (= VMS thema 4)
  • het voorkomen van incidenten bij bereiden en toedienen van high risk medicatie (= VMS thema 8)
  • het voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik van contrastmiddelen en medicatie (= VMS thema 10)
  • bij- en nascholing met betrekking tot medicatieveiligheid; o.a. bewustwording van risicovolle handelingen in het medicatieproces, cursus met betrekking tot toedienen van medicatie, opstellen van documentatie (bv. handboek Parenteralia) en procedures/richtlijnen/protocollen mbt. medicatie.