•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ouderen met kanker voelen zich ‘gezien’ dankzij nieuwe werkwijze

Print 
25 juni 2020

​​​​​De afdeling Chirurgie en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) ontwikkelden in 2014 een nieuwe werkwijze voor besluitvorming met oudere oncologische patiënten. Dit gebeurde samen met de afdelingen Medische Oncologie en Radiotherapie. Nieuw in deze werkwijze is dat informatie over behandeldoelen ‘wat wil deze patiënt?’ en de context en mate van kwetsbaarheid ‘wie is deze patiënt?’ structureel meewegen in de besluitvorming. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Context en voorkeuren bespreken

Verpleegkundigen op de poli brengen in een gesprek de context en voorkeuren van de patiënt in kaart. Dit doen zij met behulp van een verkort geriatrisch assessment en de voorkeurenschuif. De voorkeurenschuif of OPT-tool is een visuele gesprekshulp om behandelvoorkeuren te verhelderen. Verpleegkundigen beschikken over de specifieke expertise en zijn gemakkelijk toegankelijk voor patiënten. Daardoor zijn zij bij uitstek geschikt om dit gesprek met patiënten te voeren.

MDO-ouderen en kanker

De verpleegkundige vertegenwoordigt de patiënt vervolgens in het ‘MDO-ouderen en kanker’. Dit onco-geriatrisch multidisciplinair overleg, waar standaard een internist-ouderengeneeskunde bij is, is hier speciaal voor opgezet in aanvulling op de reguliere tumorwerkgroepen. In dit MDO worden naast de tumorkarakteristieken de kwetsbaarheid, behandeldoelen en geschatte resterende levensverwachting van de patiënt gewogen.

Behandeladvies en -besluit

Op basis van al deze informatie formuleren de specialisten een behandeladvies op maat én kunnen de behandelaars proactief op potentiële bijkomende risico’s van een behandeling acteren door optimalisatie vóór en risicopreventie rondom de behandeling. Het definitieve behandelbesluit wordt, mede aan de hand van dit advies, uiteindelijk in de spreekkamer samen met de patiënt genomen.

Spreekuur UCO voor behandeldillema’s

Een klein deel van de patiënten wordt na het MDO verwezen naar het UCO om daar nader in kaart te worden gebracht. Binnen het UCO bestaat al enkele jaren een ‘behandeldillema-spreekuur’, waar ook rechtstreeks naar verwezen kan worden.

Optimaal behandeltraject op maat

Bij ruim 25% van de patiënten leidt het meewegen van de context en voorkeuren tot een aangepast behandeladvies blijkt uit eigen onderzoek. Naast het aanpassen van de oncologische behandeling worden er ook regelmatig niet-oncologische adviezen gegeven. Zo worden specifieke behandelingen meer op maat gemaakt én wordt het hele behandeltraject geoptimaliseerd.

Patiënten voelen zich ‘gezien’

Uit een recente spiegelbijeenkomst bleek dat patiënten zeer tevreden zijn over de werkwijze en zich ‘gezien’ voelen. Dit zorgtraject is ook een van de ‘waardetuinen’ binnen waardegedreven zorg. In dit kader worden uitkomsten voor de patiënt en kosten nader in kaart gebracht. Vanuit de oncologische chirurgie is deze werkwijze de afgelopen jaren verder uitgebreid naar de hoofd-hals-oncologie en de gynaecologische oncologie, het laatste initieel in het kader van een Citrien-project.

Patiënt aanmelden

Het MDO-kanker en ouderen vindt elke maandag plaatst van 16-17 uur. Ook patiënten die niet initieel door een verpleegkundige in kaart zijn gebracht, maar voor wie behoefte is aan het meewegen van complexiteit of kwetsbaarheid, kunnen worden aangemeld. Dit kan door het plaatsen van een MDO-order in Epic.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met Susanne Festen, internist ouderengeneeskunde via: s.festen​@​umcg.nl