•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Innovatieprijs Zorg 2021

Print 
07 januari 2021

​​​Het nieuwe jaar is voor de longtransplantatie goed begonnen. De Innovatieprijs Zorg is uitgereikt aan Kimberley Kroon en Joke Smit, beide Verpleegkundig Specialisten bij de CF en Longtransplantatie. De prijs is uitgereikt door het UMCG naar aanleiding van een door hen geschreven innovatievoorstel. 

De prijs is gewonnen door een innovatievoorstel te schrijven over de inzet van een digitale flowvolumemeter bij onze longtransplantatiepatiënten. 

Hoe werkt h​et

Het grote belang van het meten van de longfunctie is bij iedere longgetransplanteerde bekend. De digitale flowvolume meter komt eigenlijk in de plaats van de peakflowmeter die de patiënten in gebruik nemen na de longtransplantatie en waarmee de longfunctie (FEV1 en peakflow) gecontroleerd wordt in de thuissituatie. Bij de peakflowmeter is het de bedoeling dat de patiënt de gemeten longfunctie opschrijft, bij de digitale meter wordt de longfunctie opgeslagen op de telefoon. Niet alleen de peakflow en de FEV1 wordt gemeten maar er is ook een curve zichtbaar van de geblazen longfunctie en er is een trend van longfunctie zichtbaar in de loop van de tijd.  Door een koppeling naar een beveiligde database kan ook het behandelteam van de longtransplantatieafdeling de longfunctie inzien.


De digitale flowvolumemeters zijn al in gebruik bij CF patiënten die niet getransplanteerd zijn en ook wel in gebruik bij kleine groepen longpatiënten in andere academische centra. 


Voordelen

Het is voor de patiënt praktisch dat de longfunctie niet opgeschreven hoeft te worden en dat het beloop van longfunctie en de waardes makkelijk op te zoeken en zichtbaar zijn. Het geeft als het ware meer controle over de eigen gezondheid.  Als er met klachten gebeld wordt kan het longtransplantatieteam de longfunctie ook meteen beoordelen.  Op basis daarvan kan een besluit genomen worden voor verdere acties. Mogelijk heeft het tot gevolg dat de patiënt niet naar het UMCG hoeft te komen, veel wonen immers ver van het UMCG vandaan. We hebben in de afgelopen periode van COVID ook gemerkt dat de controles meer plaats vinden in de vorm van belconsulten. Een degelijke meting van longfunctie helpt ook om de zorg op grotere afstand goed te waarborgen. 

Ontwikkelin​​g tot nu 

Al eerder, in 2019, is er naar aanleiding van een kleine onderzoeksprijs, een start gemaakt met de inzet van de digitale flowvolumemeter. Na een lange voorbereidingstijd zijn er begin 2020 een aantal digitale flowvolumemeters aangeschaft en hebben 20 longtransplantatiepatiënten die in ontvangst mogen nemen.

In de voorbereiding is de digitale flowvolumemeter vergeleken met de peakflowmeter en de longfunctiemeter op de polikliniek. De vergelijkingen waren zeer positief. Daarnaast is veel aandacht besteedt aan de veiligheid van gebruik van patiëntengegevens en het gebruik van de database. Ook dit is voor de proef met de 20 digitale flowvolumemeters goedgekeurd door het UMCG. 

De ervaringen van de 20 patiënten met de digitale flowvolumemeter zijn positief. Het gebruiksgemak van de digitale flowvolumemeter scoort hoog en patiënten zijn tevreden met de zichtbaarheid van de longfunctie en de trend op de telefoon. Ook het longtransplantatieteam is tevreden over de zichtbaarheid van de longfunctie. De trend en de geblazen waardes zijn allemaal terug te vinden in de database en met name de trend van de longfunctie geeft veel extra informatie. 

Wat zijn de ​plannen

We willen alle longgetransplanteerde patiënten voorzien van een digitale longfunctiemeter. Dit zal niet van het ene moment op het andere zijn, ook daar is voorbereidingstijd voor nodig. We houden u hiervan op de hoogte. We zullen u vast gaan benaderen over de nieuwe longfunctiemeter en het gebruik daarvan.

Om u een idee te geven van de prijs kunt u klikken op de volgende link.​